Yeraltı Yapısı Deprem Hesabı

(Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

( 6 Ekim 2020 mükerrer 31266 sayılı Resmi Gazete)

Yeraltı Yapısı Deprem Hesabı