Programlar Listesi

 

Tüm programlar hepsi birden 12000 TL

TS500 (Şubat 2000) ; 2018 deprem yönetmeliklerine uygun.( toplam 2773 sayfa )

 

     (betonarme kesit hesapları )excel dosyası sayfaları:

1- Tek donatılı dikdörtgen kesit donatı hesabı.

2- Çift donatılı dikdörtgen kesit donatı hesabı.

3- Tek donatılı tablalı kesit donatı hesabı.

4- Tek donatılı üçgen kesit donatı hesabı.

5- Tek donatılı altıgen kesit donatı hesabı.

6- Tek donatılı ters trapez kesit donatı hesabı.

7- Tek donatılı sandık kesit donatı hesabı.

8- Tek donatılı köprü kiriş kesit donatı hesabı.

9- Tek donatılı dikdörtgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

10- Çift donatılı dikdörtgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

11- Tek donatılı tablalı kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

12- Çift donatılı tablalı kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

13- Tek donatılı üçgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

14- Tek donatılı altıgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

15- Tek donatılı ters trapez kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

16- Tek donatılı sandık kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

17- Tek donatılı köprü kiriş kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

18- Kolon veya kiriş atalet momenti hesabı.

19- Maksimum açıklık momenti ve kesme kuvvetleri hesabı.

20- Dikdörtgen Kolon donatı hesabı.

21- Kolon max moment taşıma kapasite hesabı.

22- Süneklik düzeyi normal kolon etriye hesabı.

23- Süneklik düzeyi yüksek kolon etriye hesabı.

24- Süneklik düzeyi normal kiriş etriye hesabı.

25- Süneklik düzeyi yüksek kiriş etriye hesabı.

26- Kısa konsol hesabı.(1)

27- Kısa konsol hesabı.(2)

28- Kolon boyuna donatı bindirme hesabı.

29- Kiriş&Döşeme donatı hesabı.

30- Kiriş açıklık&mesnet minimum donatı hesabı 

31- Çift & tek doğrultuda çalışan döşeme hesabı. (7 sayfa)

32- Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği hesabı.

33- Narin kolon hesabı.

34- Perde minimum donatı ve boyutlandırması hesabı.

35- İki açıklıklı sürekli temel hesabı.

36- Kiriş kesme ve burulma hesabı.

37- Çelik üzeri yerinde dökme beton ile oluşturulan kesitte sürtünme kesme hesabı.

( Kolon taşıma kapasite hesapları ) excel dosyası sayfaları:

1- Altı kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı. 

2- Sekiz kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı. 

3- Sekizgen fretli kolon taşıma kapasite hesabı. 

4- Dikdörtgen iç boşluklu kolon taşıma kapasite hesabı.

5- Yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

6- Dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.(1)

7- "T" kolon taşıma kapasite hesabı.

8- "I" kolon taşıma kapasite hesabı.

9- "L" kolon taşıma kapasite hesabı.

10- Üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.(1)

11- Köprü orta ayak (içi boş) kolon taşıma kapasite hesabı.

12- Artı şeklinde kolon taşıma kapasite hesabı.(1)

13- Sekiz kenarlı içi boş kolon taşıma kapasite hesabı.

14- Kritik perde yüksekliği boyunca perde taşıma kapasite hesabı.

15- Kritik perde yüksekliği boyunca dişli perde taşıma kapasite hesabı.

16- Kritik perde yüksekliği boyunca "U" perde taşıma kapasite hesabı.

17- Yamuk şeklinde kolon taşıma kapasite hesabı.

18- İçi boş yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

19- Kare fretli kolon taşıma kapasite hesabı.

20- Simetrik donatılı, iki yönde eşit moment etkili eğik eğilme ve eksenel basınç altındaki kare  kolon taşıma kapasite hesabı.

21- Kafa yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

22- İçi boş kafa yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

23- Çapraz kare kolon taşıma kapasite hesabı.

24- Dik altı kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

25- Altı kenarlı içi boş kolon taşıma kapasite hesabı.

26- İçi boş yuvarlak iç donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

27- Y kolon taşıma kapasite hesabı.

28- Z kolon taşıma kapasite hesabı.

29- X kolon taşıma kapasite hesabı.

30- Bombeli kolon taşıma kapasite hesabı.

31- Dikdörtgen içi boş çift sıra donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

32- H perde taşıma kapasite hesabı.

33- L perde taşıma kapasite hesabı.

34- İki göz kutu kolon taşıma kapasite hesabı.

35- Elip kolon taşıma kapasite hesabı.

36- Yanbombeli kolon taşıma kapasite hesabı.

37- Dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kolon taşıma kapasite hesabı.

38- Dairesel içi boş kolon taşıma kapasite hesab.

39- Dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.(2)

40- Ters V kolon kolon taşıma kapasite hesabı.

41- İstanbul 3. cü köprü kolon ayağı kapasite hesabı.

42- Üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.(2)

43- Ters H kolon taşıma kapasitesi hesabı.

44- İçi boş üçgen kolon taşıma kapasitesi hesabı.

45- İçi boş yamuk kolon taşıma kapasitesi hesabı.

46- Köşeler yuvarlak kolon taşıma kapasitesi hesabı.

47- Üçgen kollu kolon taşıma kapasitesi hesabı.

48- Ters T kolon taşıma kapasitesi hesabı.

49- İçi boş çapraz kare kolon kolon taşıma kapasitesi hesabı.

50- İçi boş kafa yuvarlak çift sıra donatılı kolon taşıma kapasitesi hesabı.

51- Kafalar yuvarlak kolon taşıma kapasitesi hesabı.

52- Artı şeklinde kolon taşıma kapasite hesabı.(2)

53- U kolon taşıma kapasite hesabı.

54- Ters U kolon taşıma kapasite hesabı.

55- Yan U kolon taşıma kapasite hesabı.

56- İçi boş çift sıra donatılı altı kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

57- Yan T kolon taşıma kapasite hesabı.

58- Ters L kolon taşıma kapasite hesabı.

59- Artı kolon taşıma kapasite hesabı.(2)

60- Ters köşe daire kolon taşıma kapasite hesabı.

61- Köşe daire kolon taşıma kapasite hesabı.

62-Yan içi boş altı kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

63- Ters Z kolon taşıma kapasite hesabı.

64- Düz U asansör perdesi taşıma kapasite hesabı.

65- Paralel kenar kolon taşıma kapasite hesabı.

66- İçi boş paralel kenar kolon taşıma kapasite hesabı.

67- Açılı kolon taşıma kapasite hesabı.

68- Ters açılı kolon taşıma kapasite hesabı.

69- Diyafram duvar taşıma kapasite hesabı.

70- Dik çapraz kolon taşıma kapasite hesabı.

71- Yanlar daire kolon taşıma kapasite hesabı.

72- Yatık yanlar daire kolon taşıma kapasite hesabı.

73- Dik üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.

74- Ters dik üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.

75- Pahlı L kolon taşıma kapasite hesabı.

76- Ters pahlı L kolon taşıma kapasite hesabı.

77- Ters içi boş üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.

78- Yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

79- Ters yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

80- Çift sıra donatılı yuvarlakolon taşıma kapasite hesabı.

81- İçi boş dik üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.

82- Ters içi boş dik üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.

83- Yanlar kesik yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

84- Değişken üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.

85- Kafalar kesik yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

86- Verev kolon taşıma kapasite hesabı.

87- Ters verev kolon taşıma kapasite hesabı.

88- Oniki kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

89- Bir tarafı daire kolon taşıma kapasite hesabı.

90- Ters bir tarafı daire kolon taşıma kapasite hesabı.

91- Dört tarafı daire kolon taşıma kapasite hesabı.

92- Yan T tipi perde taşıma kapasite hesabı.

93- Bir tarafı pahlı kolon taşıma kapasite hesabı.

94- Ters bir tarafı pahlı kolon taşıma kapasite hesabı.

95- Köşe beş kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

96- Ters köşe beş kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

97- Dikdörtgen dört köşede donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

98- Üç kiriş birleşimi yanlar yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

99- Yan üç kiriş birleşimi yanlar yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

100- Ters üç kiriş birleşimi yanlar yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

101- Dişli çift göz asansör perdesi taşıma kapasite hesabı.

102- Ters dişli çift göz asansör perdesi taşıma kapasite hesabı.

103- Dişli H asansör perdesi taşıma kapasite hesabı.

104- Dişli tek göz asansör perdesi taşıma kapasite hesabı.

105- Ters dişli tek göz asansör perdesi taşıma kapasite hesabı.

106- Daire halkası kolon taşıma kapasite hesabı.

107- Yan daire halkası kolon taşıma kapasite hesabı.

108- Ters daire halkası kolon taşıma kapasite hesabı.

109- Ters dişli H asansör perdesi taşıma kapasite hesabı.

110- Cidarlı yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

111- Ters cidarlı yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

112- Dörttebir daire halkası kolon taşıma kapasite hesabı.

113- Ters dörttebir daire halkası kolon taşıma kapasite hesabı.

114- Verev T kolon taşıma kapasite hesabı.

115- Oniki kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

116- Çift yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

117- T tipi perde taşıma kapasite hesabı.

118- Ters çift yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

119- Ters T tipi perde taşıma kapasite hesabı.

120- Köşe çapraz kolon taşıma kapasite hesabı.

121- Köşe verev kolon taşıma kapasite hesabı.

122- Ters köşe çapraz kolon taşıma kapasite hesabı.

123- Ters köşe verev kolon taşıma kapasite hesabı.

124- Z tipi perde taşıma kapasite hesabı.

125- Altı verev kolon taşıma kapasite hesabı.

126- Üstü verev kolon taşıma kapasite hesabı.

127- Sekiz kenarlı farklı kalınlıklı kolon taşıma kapasite hesabı.

128- Açılı dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.

129- Köşe yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

130- Ters köşe yamuk kolon taşıma kapasite hesabı.

131- Köşe dönüm kolon taşıma kapasite hesabı.

132- Ters köşe dönüm kolon taşıma kapasite hesabı.

133- Köşe çokgen kolon taşıma kapasite hesabı.

134- H asansör perde taşıma kapasite hesabı.

135- Ters H asansör perde taşıma kapasite hesabı.

136- İç çaprazlı dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.

137- U tipi asansör perde taşıma kapasite hesabı.

138- Çift merdiven kovası perdesi taşıma kapasite hesabı.

139- Çok göz perde taşıma kapasite hesabı.

140- Nal tipi kolon taşıma kapasite hesabı.

141- Ters nal tipi kolon taşıma kapasite hesabı.

142- Farklı kollu perde taşıma kapasite hesabı.

143- Farklı kollu artı kolon taşıma kapasite hesabı.

144- Farklı kollu H  kolon taşıma kapasite hesabı.

145- Farklı kollu L kolon taşıma kapasite hesabı.

146- Farklı kollu T kolon taşıma kapasite hesabı.

147- Farklı kollu Z kolon taşıma kapasite hesabı.

148- Ters farklı kollu perde taşıma kapasite hesabı.

149- Düz paralelkenar kolon taşıma kapasite hesabı.

150- Sekizgen içi yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

151- Üç kollu verev kolon taşıma kapasite hesabı.

152- Farklı ara donatılı dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.

153- Üç kollu verev köşe kolon taşıma kapasite hesabı.

154- Ters üç kollu verev köşe kolon taşıma kapasite hesabı.

155- Açılı perde taşıma kapasite hesabı.

156- Ters açılı perde taşıma kapasite hesabı.

157- Dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.

158- Düz kenarda üç kollu kolon taşıma kapasite hesabı.

159- Düz kenarda ters üç kollu kolon taşıma kapasite hesabı.

160- Yuvarlak tek sıra donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

161- Yuvarlak içi boş tek sıra donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

162- Yuvarlak içi boş çift sıra donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

163- Verev perde taşıma kapasite hesabı.

164- Yuvarlak merdiven kovası perde taşıma kapasite hesabı.

165- Köşe verev iki kollu kolon taşıma kapasite hesabı.

166- Ters köşe verev iki kollu kolon taşıma kapasite hesabı.

167- Dört köşe yıldız kolon taşıma kapasite hesabı.

168- Çapraz T kolon taşıma kapasite hesabı.

169- Açılı L kolon taşıma kapasite hesabı.

170- Çift göz içi boş tek sıra donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

171- T perde taşıma kapasite hesabı.

172- Köşede donatı kolon taşıma kapasite hesabı.

173- Altıgen yuvarlak boyuna donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

174- Ters altıgen yuvarlak boyuna donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

175- Artı perde taşıma kapasite hesabı.

176- Sekizgen yuvarlak boyuna donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

177- Üçgen içi yuvarlak boşluklu kolon taşıma kapasite hesabı.

178- Dikdörtgen & kare 16 adet boyuna donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

179- Kafa verev perde taşıma kapasite hesabı.

180- Dikdörtgen & kare 16 adet boyuna donatılı dört etriyeli kolon taşıma kapasite hesabı.

181- Bir atlamalı farklı donatılı yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

182- İçi boş kare&dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.

183- Kafa yuvarlak merdiven kovası perde taşıma kapasite hesabı.

184- Ters kafa yuvarlak merdiven kovası perde taşıma kapasite hesabı.

185- Yatık kafa yuvarlak merdiven kovası perde taşıma kapasite hesabı.

186- Yan trapez kolon taşıma kapasite hesabı.

187- Düz trapez kolon taşıma kapasite hesabı.

188- Ters trapez kolon taşıma kapasite hesabı.

189- Dörttebir daire kolon taşıma kapasite hesabı.

190- Ters dörttebir daire kolon taşıma kapasite hesabı.

191- İci boş cami kolon taşıma kapasite hesabı.

192- Cami fil ayağı kolon taşıma kapasite hesabı.

192- Cami fil ayağı kafalı kolon taşıma kapasite hesabı.

193- Artı bir taraf verev kolon taşıma kapasite hesabı.

194- İçi boş artı kolon taşıma kapasite hesabı.

195- Kademeli kolon taşıma kapasite hesabı.

196- Birkenar verev kolon taşıma kapasite hesabı.

197- V düz birleşim kolon taşıma kapasite hesabı.

( Kolon karşılıklı etki diyagramları hesapları ) excel dosyası sayfaları:

1- Altı kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

2- Sekiz kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

3- Sekizgen fretli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

4- Dikdörtgen iç boşluklu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

5- Yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

6- Dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(1)

7- "T" kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

8- "I" kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

9- "L" kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

10- Üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(1)

11- Köprü orta ayak (içi boş) kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

12- Artı şeklinde kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı (1).

13- Sekiz kenarlı içi boş kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

14- Kritik perde yüksekliği boyunca perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

15- Kritik perde yüksekliği boyunca dişli perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

16- Kritik perde yüksekliği boyunca "U" perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

17- Yamuk şeklinde kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

18- İçi boş yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

19- Kare fretli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

20- Simetrik donatılı, dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

21- Kafa yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

22- İçi boş kafa yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

23- Çapraz kare kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

24- Dik altı kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

25- Altı kenarlı içi boş kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

26- İçi boş yuvarlak iç donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

27- Y kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

28- Z kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

29- X kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

30- Bombeli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

31- Dikdörtgen içi boş çift sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

32- H perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

33- L perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

34- İki göz kutu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

35- Elips kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

36- Yan bombeli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

37- Dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

38- Dairesel içi boş kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

39- Dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(2)

40- Ters V kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

41- İstanbul 3. cü köprü kolon ayağı karşılıklı etki diyagramı hesabı.

42- Üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(2)

43- Ters H kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

44- İçi boş üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

45- İçi boş yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

46- Üçgen kollu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

47- Köşeler yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

48- Ters T kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

49- İçi boş çapraz kare kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

50- İçi boş kafa yuvarlak çift sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

51- Kafalar yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

52- Artı şeklinde kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı (2).

53- U kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

54- Ters U kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

55- Yan U kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

56- İçi boş çift sıra donatılı altı kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

57- Yan T kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

58- Ters L kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

59- Artı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı(2) .

60- Ters köşe daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

61- Köşe daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

62- Yan içi boş altı kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

63- Ters Z kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

64- Düz U asansör perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

65- Paralel kenar kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

66- İçi boş paralel kenar kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

67- Açılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

68- Ters açılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

69- Diyafram duvar karşılıklı etki diyagramı hesabı .

70- Dik çapraz kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

71- Yanlar daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

72- Yatık yanlar daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

73- Dik üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

74- Ters dik üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

75- Pahlı L kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

76- Ters pahlı L kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

77- Ters içi boş üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

78- Yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

79- Ters yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

80- Çift sıra donatılı yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

81- İçi boş dik üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

82- Ters içi boş dik üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

83- Yanlar kesik yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

84- Değişken üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

85- Kafalar kesik yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

86- Verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

87- Ters verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

88- Oniki kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

89- Bir tarafı daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

90- Ters bir tarafı daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

91- Dört tarafı daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

92- Yan T tipi perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

93- Bir tafafı pahlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

94- Ters bir tarafı pahlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

95- Köşe beş kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

96- Ters köşe beş kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

97- Dikdörtgen dört köşede donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

98- Üç kiriş birleşimi yanlar yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

99- Yan üç kiriş birleşimi yanlar yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

100- Ters üç kiriş birleşimi yanlar yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

101- Dişli çift göz asansör perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

102- Ters dişli çift göz asansör perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

103- Dişli H asansör perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

104- Dişli tek göz asansör perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

105- Ters dişli tek göz asansör perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

106- Daire halkası kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

107- Yan daire halkası kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

108- Ters daire halkası kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

109- Ters dişli H asansör perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

110- Cidarlı yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

111- Ters cidarlı yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

112- Dörttebir daire halkası kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

113- Ters dörttebir daire halkası kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

114- Verev T kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

115- Oniki kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

116- Çift yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

117- T tipi perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

118- Ters çift yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

119- Ters T tipi perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

120- Köşe çapraz kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

121- Köşe verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

122- Ters köşe çapraz kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

123- Ters köşe verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

124- Z tipi perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

125- Altı verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

126- Üstü verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

127- Sekiz kenarlı farklı kalınlıklı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

128- Açılı dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

129- Köşe yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

130- Ters köşe yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

131- Köşe dönüm kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

132- Ters köşe dönüm kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

133- Köşe çokgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

134- H asansör perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

135- Ters H asansör perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

136- İç çaprazlı dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

137- U tipi asansör perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

138- Çift merdiven kovası perdesi karşılıklı etki diyagramı hesabı .

139- Çok göz perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

140- Nal tipi kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı . 

141- Ters nal tipi kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı . 

142- Farklı kollu perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

143- Farklı kollu artı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

144- Farklı kollu H  kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

145- Farklı kollu L kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

146- Farklı kollu T kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

147- Farklı kollu Z kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

148- Ters farklı kollu perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

149- Düz paralelkenar kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

150- Sekizgen içi yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

151- Üç kollu verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

152- Farklı ara donatılı dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

153- Üç kollu verev köşe kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

154- Ters üç kollu verev köşe kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

155- Açılı perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

156- Ters açılı perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

157- Dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

158- Düz kenarda üç kollu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

159- Düz kenarda ters üç kollu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

160- Yuvarlak tek sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

161- Yuvarlak içi boş tek sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

162- Yuvarlak içi boş çift sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

163- Verev perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

164- Yuvarlak merdiven kovası perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

165- Köşe verev iki kollu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

166- Ters köşe verev iki kollu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

167- Dört köşe yıldız kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

168- Çapraz T kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

169- Açılı L kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

170- Çift göz içi boş tek sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

171- T perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

172- Köşede donatı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

173- Altıgen yuvarlak boyuna donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

174- Ters altıgen yuvarlak boyuna donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

175- Artı perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

176- Sekizgen yuvarlak boyuna donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

177- Üçgen içi yuvarlak boşluklu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

178- Dikdörtgen & kare 16 adet boyuna donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

179- Kafa verev perde karşılıklı etki diyagramı hesabı .

180- Dikdörtgen & kare 16 adet boyuna donatılı dört etriyeli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

181- Bir atlamalı farklı donatılı yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

182- İçi boş kare&dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

183- Kafa yuvarlak merdiven kovası perde karşılıklı etki diyagramı hesabı

184- Ters kafa yuvarlak merdiven kovası perde karşılıklı etki diyagramı hesabı

185- Yatık kafa yuvarlak merdiven kovası perde karşılıklı etki diyagramı hesabı

186- Yan trapez kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

187- Ters trapez kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

188- Düz trapez kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

189- Dörttebir daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

190- Ters dörttebir daire kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

191- İci boş cami kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

192- Cami fil ayağı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

193- Cami fil ayağı kafalı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

194- Artı bir taraf verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

195- İçi boş artı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

196- Kademeli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

197- Birkenar verev kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

198- V düzbirleşim kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

( Dikdörtgen yuvarlak kolon donatı etriye hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı ve etriye hesabı.

2- Dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı ve etriye hesabı.

( İki eksenli bileşik eğilme ) excel dosyası sayfaları:

1- İki eksenli bileşik eğilme etkisinde dikdörtgen kısa kolon moment kapasite hesabı.

2- İki eksenli bileşik eğilme etkisinde dikdörtgen kısa kolon karşılıklı etki yüzeyi hesabı.

3- İki eksenli bileşik eğilme etkisinde yuvarlak kısa kolon moment kapasite hesabı.

4- İki eksenli bileşik eğilme etkisinde yuvarlak kısa kolon karşılıklı etki yüzeyi hesabı.

( Çift donatılı kiriş moment kapasite hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çift donatılı dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı 

2- Çift donatılı tablalı kiriş moment kapasite hesabı 

3- Çift donatılı trapez kiriş moment kapasite hesabı 

4- Çift donatılı üçgen kiriş moment kapasite hesabı 

5- Çift donatılı içi boş dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı 

6- Çift donatılı yamuk kiriş moment kapasite hesabı 

7- Çift donatılı içi boş yamuk kiriş moment kapasite hesabı

8- Çift donatılı içi boş tablalı kiriş moment kapasite hesabı 

9- Çift donatılı köprü kiriş moment kapasite hesabı 

10- Çift donatılı ters kiriş moment kapasite hesabı 

11- Çift donatılı trapez kiriş moment kapasite hesabı 

12- Çift donatılı V kiriş moment kapasite hesabı 

13- Çift donatılı dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kiriş moment kapasite hesabı 

14- Çift donatılı farklı döşeme kalınlıklı kiriş moment kapasite hesabı 

15- Çift donatılı U kiriş moment kapasite hesabı 

16- Çift donatılı ters U kiriş moment kapasite hesabı 

17- Çift donatılı içi boş dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı 

18- Çift donatılı ters trapez kiriş moment kapasite hesabı 

19- Çift donatılı temel kiriş moment kapasite hesabı 

20- Çift donatılı ters temel kiriş moment kapasite hesabı 

21- Çift donatılı içi boş ters tablalı kiriş moment kapasite hesabı 

22- Çift donatılı dikdörtgen içi sekiz kenarlı boşluklu kiriş moment kapasite hesabı 

23- Çift donatılı guseli tablalı kiriş moment kapasite hesabı

24- Çift donatılı içiverev V kiriş moment kapasite hesabı 

25- Çift donatılı üst verev alt dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı 

26- Çift donatılı üst ve alt verev kiriş moment kapasite hesabı 

27- Çift donatılı yanlar yuvarlak kiriş moment kapasite hesabı 

28- Çift donatılı kademeli kiriş moment kapasite hesabı 

29- Çift donatılı yanlar oval kiriş moment kapasite hesabı

30- Çift donatılı kenar temel kiriş moment kapasite hesabı

31- Çift donatılı ortası dikdörtgen oyuk kiriş moment kapasite hesabı

32- Çift donatılı ortası üçgen oyuk kiriş moment kapasite hesabı

33- Çift donatılı kenar trapez kiriş moment kapasite hesabı

34- Çift donatılı ortası üçgen kiriş moment kapasite hesabı

35- Çift donatılı ters kenar trapez kiriş moment kapasite hesabı

36- Çift donatılı ters kenar temel kiriş moment kapasite hesabı

36- Çift donatılı kesik daire parçalı orta kiriş moment kapasite hesabı

36- Çift donatılı kesik daire parçalı yan kiriş moment kapasite hesabı

( Tek donatılı kiriş moment kapasite hesabı ) excel dosyası sayfaları:
1- Tek donatılı tablalaı kiriş moment kapasite hesabı
2-
Tek donatılı dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı
3- Tek donatılı ters tablalı kiriş moment kapasite hesabı
4-
Tek donatılı trapez kiriş moment kapasite hesabı
5- Tek donatılı temel kiriş moment kapasite hesabı
6-
Tek donatılı ters temel kiriş moment kapasite hesabı
7- Tek donatılı V kiriş moment kapasite hesabı
8-
Tek donatılı ters V kiriş moment kapasite hesabı
9- Tek donatılı içi boş dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı
10-
Tek donatılı içi boş tablalı kiriş moment kapasite hesabı
11- Tek donatılı tablalı köprü  kiriş (1) moment kapasite hesabı
12-
Tek donatılı tablalı köprü kiriş (2) moment kapasite hesabı

13- Tek donatılı üçgen kiriş moment kapasite hesabı
14-
Tek donatılı V kiriş (2) moment kapasite hesabı
15- Tek donatılı U kiriş moment kapasite hesabı
16-
Tek donatılı ters U kiriş moment kapasite hesabı
17- Tek donatılı dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kiriş moment kapasite hesabı
18-
Tek donatılı ters trapez kiriş moment kapasite hesabı

19- Tek donatılı yan çatı kiriş moment kapasite hesabı
20-
Tek donatılı çatı ortası kiriş moment kapasite hesabı
21- Tek donatılı köprü kirişi (3) moment kapasite hesabı
22-
Tek donatılı yan çatı kiriş (2) moment kapasite hesabı

23- Tek donatılı farklı döşeme kalınlıklı tablalı kiriş moment kapasite hesabı

24- Tek donatılı içi boş V kiriş moment kapasite hesabı

25- Tek donatılı köprü kirişi (4) moment kapasite hesabı

26- Tek donatılı kollu V kiriş moment kapasite hesabı

27- Tek donatılı dikdörtgen içi sekiz kenarlı boşluklu kiriş moment kapasite hesabı 

28- Tek donatılı guseli tablalı kiriş moment kapasite hesabı

29- Tek donatılı içiverev V kiriş moment kapasite hesabı

30- Tek donatılı üst verev alt dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı

31- Tek donatılı üst ve alt verev kiriş moment kapasite hesabı

32- Tek donatılı yanlar yuvarlak kiriş moment kapasite hesabı

33- Tek donatılı kademeli kiriş moment kapasite hesabı

34- Tek donatılı yanlar oval kiriş moment kapasite hesabı

35- Tek donatılı kenar temel kiriş moment kapasite hesabı

36- Tek donatılı ortası dikdörtgen oyuk kiriş moment kapasite hesabı

37- Tek donatılı ortası üçgen oyuk kiriş moment kapasite hesabı

38- Tek donatılı kenar trapez kiriş moment kapasite hesabı

39- Tek donatılı ortası üçgen kiriş moment kapasite hesabı

40- Tek donatılı ters kenar trapez kiriş moment kapasite hesabı

41- Tek donatılı ters kenar temel kiriş moment kapasite hesabı

42- Tek donatılı kesik daire parçalı orta kiriş moment kapasite hesabı

43- Tek donatılı kesik daire parçalı yan kiriş moment kapasite hesabı

( Tek donatılı kiriş donatı hesabı ) excel dosyası sayfaları:
1- Tek donatılı tablalaı kiriş donatı hesabı
2-
Tek donatılı dikdörtgen kiriş donatı hesabı
3- Tek donatılı ters tablalı kiriş donatı hesabı
4-
Tek donatılı trapez kiriş donatı hesabı
5- Tek donatılı temel kiriş donatı hesabı
6-
Tek donatılı ters temel kiriş donatı hesabı
7- Tek donatılı V kiriş donatı hesabı
8-
Tek donatılı ters V kiriş donatı hesabı
9- Tek donatılı içi boş dikdörtgen kiriş donatı hesabı
10-
Tek donatılı içi boş tablalı kiriş donatı hesabı
11- Tek donatılı tablalı köprü  kiriş (1) donatı hesabı
12-
Tek donatılı tablalı köprü kiriş (2) donatı hesabı

13- Tek donatılı üçgen kiriş donatı hesabı
14-
Tek donatılı V kiriş (2) donatı hesabı
15- Tek donatılı U kiriş donatı hesabı
16-
Tek donatılı ters U kiriş donatı hesabı
17- Tek donatılı dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kiriş donatı hesabı
18-
Tek donatılı ters trapez kiriş donatı hesabı

19- Tek donatılı yan çatı kiriş donatı hesabı
20-
Tek donatılı çatı ortası kiriş donatı hesabı
21- Tek donatılı köprü kirişi (3) donatı hesabı
22-
Tek donatılı yan çatı kiriş (2) donatı hesabı
23- Tek donatılı farklı döşeme kalınlıklı tablalı kiriş donatı hesabı

24- Tek donatılı içi boş V kiriş donatı hesabı

25- Tek donatılı köprü kirişi (4) donatı hesabı

26- Tek donatılı kollu V kiriş donatı hesabı

27- Tek donatılı dikdörtgen içi sekiz kenarlı boşluklu kiriş donatı hesabı 

28- Tek donatılı guseli tablalı kiriş donatı hesabı

29- Tek donatılı içiverev V kiriş donatı hesabı

30- Tek donatılı üst verev alt dikdörtgen kiriş donatı hesabı

31- Tek donatılı üst ve alt verev kiriş donatı hesabı

32- Tek donatılı yanlar yuvarlak kiriş donatı hesabı

33- Tek donatılı kademeli kiriş donatı hesabı

34- Tek donatılı yanlar oval kiriş donatı hesabı

35- Tek donatılı kenar temel kiriş donatı hesabı

36- Tek donatılı ortası dikdörtgen oyuk kiriş donatı hesabı

37- Tek donatılı ortası üçgen oyuk kiriş donatı hesabı

38- Tek donatılı kenar trapez kiriş donatı hesabı

39- Tek donatılı ortası üçgen kiriş donatı hesabı

40- Tek donatılı ters kenar trapez kiriş donatı hesabı

41- Tek donatılı ters kenar temel kiriş donatı hesabı

42- Tek donatılı kesik daire parçalı orta kiriş donatı hesabı

43- Tek donatılı kesik daire parçalı yan kiriş donatı hesabı

( betonarme basit kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Betonarme basit kiriş boyuna donatı hesabı.

2- Betonarme basit kiriş enine donatı hesabı.

( donatı kenetlenme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Donatı kenetlenme hesabı.

( çatlamış kiriş ani sehim hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1-Tek donatılı dikdörtgen kiriş çatlamış eylemsizlik momenti ve ani sehim hesabı.

2-Çift donatılı dikdörtgen kiriş çatlamış eylemsizlik momenti ve ani sehim hesabı.

3-Tek donatılı tablalı kiriş çatlamış eylemsizlik momenti ve ani sehim hesabı.

3-Çift donatılı tablalı kiriş çatlamış eylemsizlik momenti ve ani sehim hesabı.

5-Çift donatılı tablalı köprü kirişi (1) çatlamış eylemsizlik momenti ve ani sehim hesabı.

6-Çift donatılı tablalı köprü kirişi (2) çatlamış eylemsizlik momenti ve ani sehim hesabı.

( betonarme tablalı basit kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Betonarme tablalı basit kiriş boyuna donatı hesabı.

2- Betonarme tablalı basit kiriş enine donatı hesabı.

( kolon kiriş çatlak hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dikdörtgen kolon çatlak hesabı.

2- Tablalı kiriş çatlak hesabı.

 

( kolonların kirişlerden güçlü olması hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dikdörtgen kolonun kirişlerden güçlü olup olmaması hesabı

2- Dairesel kolonun kirişlerden güçlü olup olmaması hesabı

( konsol döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Betonarme konsol döşeme donatı hesabı.

( ekzantrik trapez tekil temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Ekzantrik trapez tekil temel hesabı.

( kenar trapez tekil temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Ekzantrik kenar trapez tekil temel hesabı.

( betonarme kren kirişi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Betonarme kren kirişi hesabı.

( tek katlı çerçeve betonarme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tek katlı çerçeve statik ve betonarme  hesabı.

( doseme kalınlık hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Konsol&tek dorultuda &çift doğrultuda çalışan döşeme hesabı.

( bir balkon üç döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Bir balkon 3 adet döşeme donatı hesabı.

( akarsu köprü ortaayak hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Akarsu geçişi köprü orta ayak statik ve betonarme hesabı.

(Düşük&tek&çift yönde çalışan 4 adet döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Düşük&tek&çift yönde çalışan 4 adet döşeme hesabı.

( kolon etriye hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Süneklik düzeyi normal, çirozlu dikdörtgen kolon etriye hesabı.

2- Süneklik düzeyi normal, iç etriyeli dikdörtgen kolon etriye hesabı.

3- Süneklik düzeyi yüksek, çirozlu dikdörtgen kolon etriye hesabı.

4- Süneklik düzeyi yüksek, iç etriyeli dikdörtgen kolon etriye hesabı.

5- Süneklik düzeyi normal, dairesel kolon spiral (fret) donatısı hesabı.

6- Süneklik düzeyi yüksek, dairesel kolon spiral (fret) donatısı hesabı.

7- Süneklik düzeyi yüksek, perde etriye donatısı hesabı.

8- Süneklik düzeyi yüksek, asansör perde etriye donatısı hesabı.

9- Süneklik düzeyi yüksek, 4 adet etriyeli 16 adet boyuna donatılı kare kolon etriye hesabı.

10- Süneklik düzeyi yüksek, 3 adet etriyeli 2 adet çirozlu dikdörtgen kolon etriye hesabı.

11- Süneklik düzeyi yüksek, 2 adet etriyeli köşede donatılı dikdörtgen kolon etriye hesabı.

12- Süneklik düzeyi yüksek, 2 adet etriyeli 20adet boyuna donatılı dikdörtgen kolon etriye hesabı.

13- Süneklik düzeyi yüksek, 2 adet etriyeli 20adet boyuna donatılı ters dikdörtgen kolon etriye hesabı.

( kiriş burulma hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- L tipi konsol kiriş burulma hesabı.

 ( minimum etriye hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kiriş minimum etriye hesabı.

2- Dikdörtgen kolon minimum etriye hesabı.

3- Dairesel kolon minimum etriye hesabı.

4- Perde minimum etriye hesabı.

( adnancakıroglu_erkanozer ) excel dosyası sayfaları:

1- Kolon donatı hesabı (Dört kenar boyunca eşit ve düzgün yayılı donatı hali)

2- Kolon donatı hesabı (Köşelerde ve kenar ortalarında toplanan sekiz eşit donatı hali)

3- Kolon donatı hesabı (Toplam donatının köşelerde 3/16 sının , kenar ortalarında 1/16 sının bulunması hali)

4- Kolon donatı hesabı (Dört köşede eşit donatı hali)

5- Kolon donatı hesabı (Karşılıklı iki kenarda eşit ve düzgün yayılı donatı hali)

(Adnan ÇAKIROĞLU - Erkan ÖZER formülleri İMO teknik dergi Ocak 1990 , 25-48 yazı 2)

 ( bag kirişi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki perde arası bağ kirişi hesabı. 

( deprem kiriş moment hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Deprem kolon momentlerinden kiriş momentlerini hesaplama. 

( saplama kiriş hesabı (1) ) excel dosyası sayfaları:

1- Saplama kiriş hesabı. (5 adet)

( saplama kiriş hesabı (2) ) excel dosyası sayfaları:

1- Saplama kiriş hesabı. (13 adet)

( radye hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- (1*1) açıklı radye hesabı.

2- (2*2) açıklı radye hesabı.

3- (3*2) açıklı radye hesabı.

4- (3*4) açıklı radye hesabı.

5- (4*2) açıklı radye hesabı.

6- (3*3) açıklı radye hesabı.

( çift yönde çalışan dişli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1 adet çift yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

2- 2 adet çift yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

3- 4 adet çift yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

4- 6 adet çift yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

5- 9 adet çift yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

( tek yönde çalışan dişli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1 adet tek yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

2- 2 adet tek yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

3- 3 adet tek yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

4- 4 adet tek yönde çalışan dişli döşeme hesabı.

( 1 adet konsollu döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1 adet çift yönde çalışan konsollu döşeme hesabı.

( 2 adet konsollu döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 2 adet çift yönde çalışan konsollu döşeme hesabı.

( 4 adet konsollu döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 4 adet çift yönde çalışan konsollu döşeme hesabı.

( 6 adet konsollu döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 6 adet çift yönde çalışan konsollu döşeme hesabı.

( 9 adet konsollu döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 9 adet çift yönde çalışan konsollu döşeme hesabı.

( 12 adet konsollu döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 12 adet çift yönde çalışan konsollu döşeme hesabı.

( 16 adet konsollu döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 16 adet çift yönde çalışan konsollu döşeme hesabı.

( çift yönde çalışan normal döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1 adet çift yönde çalışan normal döşeme hesabı.

2- 2 adet çift yönde çalışan normal döşeme hesabı.

3- 3 adet çift yönde çalışan normal döşeme hesabı.

4- 5 adet çift yönde çalışan normal döşeme hesabı.

5- 6 adet çift yönde çalışan normal döşeme hesabı.

6- 9 adet çift yönde çalışan normal döşeme hesabı.

( genislikdegisken temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1 açıklıklı değişken kesitli temel hesabı.

2- 2 açıklıklı değişken kesitli temel hesabı.

3- 3 açıklıklı değişken kesitli temel hesabı.

( içmesuyu_kanalizasyon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki hazne arası pompa gücü hesabı (1).

2- İki hazne arası pompa gücü hesabı (2).

3- İki hazne arası toplam yük kaybı hesabı.

4- Üç hazne arası toplam yük kaybı ve debi hesabı.

5- Üç hazne arası röletif enerji çizgisi hesabı.(1)

6-Üç hazne arası pompa ,röletif enerji çizgisi hesabı.(1)

7- Üç hazne arası pompa ,röletif enerji çizgisi hesabı.(2)

8- Üç hazne arası röletif enerji çizgisi hesabı.(2)

9- Trapez kesit kanal debi hesabı.

10- Üç hazne arası pompa ,röletif enerji çizgisi hesabı.(3)

11- Trapez kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

12- Üçgen kesit kanal debi hesabı.

13- Dikdörtgen kesit kanal debi hesabı.

14- Dairesel kesit kanal debi hesabı.

15- Üçgen kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

16- Dikdörtgen kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

17- Dairesel kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

18- Ttapez kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

19- Üçgen kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

20- Dikdörtgen kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

21- Dairesel kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

22- Dikdörtgen kesit maxsimum eşik yüksekliği hesabı.

 ( plastik moment hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- I kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

2- U kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

3- T kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

4- Kutu kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

5- L kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

6- Ters U kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

7- Ters T kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

8- Birleşik kesit (1) plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

9- Birleşik kesit (2) plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

10- Takviyeli I kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

11- I ve iki U kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

12- İki adet I kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

13- I ve bir U kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı.

14- Başlıkta ve gövdede takviyeli I kesit plastik momet taşıma kapasitesi hesabı.

15- İki adet U kesit plastik momet taşıma kapasitesi hesabı.

16- T başlıklı kesit plastik momet taşıma kapasitesi hesabı.

17- Üçgen kesit plastik momet taşıma kapasitesi hesabı.

18- Trapez kesit plastik momet taşıma kapasitesi hesabı.

 (muto hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- D değerleri (MUTO) yöntemiyle kolon momentleri hesabı. 

(kiris yükü ankastrelik momentleri ) excel dosyası sayfaları:

1- Üçgen ve trapez döşeme yükünden kirişte oluşan ankastrelik momentleri hesabı. 

  ( Ani sehim hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çift donatılı dikdörtgen kesit basit kiriş ani sehim hesabı 

2- Çift donatılı tablalı kesit basit kiriş ani sehim hesabı 

3- Çift donatılı tablalı kesit çerçeve kiriş ani sehim hesabı 

 ( doseme catlak hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kirişsiz döşeme ani sehim ve çatlak hesabı 

( doseme yukleri hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çeşitli kaplama türlerinde döşeme işletme yükleri hesabı 

 ( gerber kirişi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Her açıklıklıkta mafasal olan gerber kirişi hesabı .

2- İlk açıklıklıkta mafasal yok sonraki açıklıkta 2 adet mafsallı gerber kirişi hesabı .

3- İlk açıklıklıkta mafasal var sonraki açıklıkta 2 adet mafsallı gerber kirişi hesabı .

4- Mafsallı birleşim hesabı , profil seçimi.

( Rijitlik merkezi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- D değerlerine göre rijitlik merkezi ,kütle merkezi ,burulma momenti ,burulmadan dolayı kolonlara gelen kuvvetler hesabı.(yatayda 10, düşeyde 10 açıklığa kadar) 

2- Kolon Atalet momentine göre rijitlik merkezi ,kütle merkezi ,burulma momenti ,burulmadan dolayı kolonlara gelen kuvvetler hesabı.(yatayda 10, düşeyde 10 açıklığa kadar) 

 ( dairesel kolon donatı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dairesel kolon donatısı hesabı.

  (betonarme çatı ortası kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tek donatılı çatı ortası kiriş moment kapasite hesabı.

2- Tek donatılı çatı ortası kiriş donatı hesabı.

 ( ara donatılı kiriş moment taşıma hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Ara donatılı dikdörtgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

2- Ara donatılı tablalı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

3- Ara donatılı yamuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

4- Ara donatılı üçgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

5- Ara donatılı iç boşluklu dikdörtgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

6- Ara donatılı köprü kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.(1)

7- Ara donatılı içi boş yamuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

8- Ara donatılı içi boş tablalı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

9- Ara donatılı tablalı iki kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

10- Ara donatılı sandık kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

11- Ara donatılı V kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

12- Ara donatılı ters kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

13- Ara donatılı dikdörtgen içi boş çift sıra donatılı moment taşıma kapasitesi hesabı.

14- Ara donatılı köprü kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.(2)

15- Ara donatılı İki göz kutu kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

16- Ara donatılı trapez kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

17- Ara donatılı dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

18- Ara donatılı çatı kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

19- Ara donatılı yarım çatı kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

20- Ara donatılı I kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

21- Basınç donatısı iki sıra çekme donatısı iki sıra dikdörtgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

22- Ara donatılı köprü kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.(3)

23- Farklı döşeme kalınlıklı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

24- Yarım daire kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

25- Ters yarım daire kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

26- Ara donatılı U kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

27- Ara donatılı ters U kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

28- Parabol tipi DSİ kanalet kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

29- Ters trapez temel kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

30- Trapez kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

31- Yanlar kesik yuvarlak kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

32- Trapez temel kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

33- Ters trapez temel kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

34- Yanlar daire kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

35- Prefabrik kesit kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

35- Çift göz U kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

36- Sekiz kenarlı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

37- Çift yamuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

38- Yan çatı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

39- Ters çatı ortası kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

40- Ters V kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

41- Ara donatılı içi boş ters tablalı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

42- Ara donatılı V kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

43- Ara donatılı içi verev U kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

44- Ara donatılı çift göz kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

45- Ara donatılı kademeli kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

46- Ara donatılı 3 kademeli kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

47- Ara donatılı dikdörtgen içi yarım daire kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

48- Ara donatılı dikdörtgen içi kesik daire kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

49- Ara donatılı DSİ V tipi kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

50- Ara donatılı üstü üçgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

51- Ara donatılı yanlar oval kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

52- Ara donatılı içi üçgen oyuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

53- Ara donatılı kenar temel kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

54- Ara donatılı içi dikdörtgen oyuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

55- Ara donatılı trapez kenar temel kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

56- Ara donatılı kenar ters temel kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

57- Ara donatılı ters trapez kenar temel kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

58- Ara donatılı çift kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

59- Ara donatılı çıkmalı çift kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

60- Ara donatılı içi oyuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

61- Ara donatılı köprü T kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

62- Ara donatılı altı verev köprü kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

63- Ara donatılı yarım tablalı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

64- Ara donatılı köprü  kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

65- Ara donatılı üst açık kutu kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

66- Ara donatılı kenar kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

67- Ara donatılı T kesit kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

(rijitlik yerdeğiştirme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çelik çeşitli sistemlerin yerdeğiştirme ve rijitlik değerleri hesabı.

2- Betonarme çeşitli sistemlerin yerdeğiştirme ve rijitlik değerleri hesabı.

  (sürekli perde temeli hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Verilen düşey yüke göre sürekli perde temeli donatı ve demir metrajı hesabı.

 ( kolon taşıma hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Verilen dışmerkezlikle kolonun moment ve normal kuvvet taşıma kapasitesi hesabı.Donatı maksimum 10 sıraya kadar.

  (Kiriş kesme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çapı ve aralığı belli etriye kullanılması durumunda kiriş kesme kuvveti taşıma kapasitesi Vr hesabı. 

2- Minimum etriye kullanılması durumunda kiriş kesme kuvveti taşıma kapasitesi Vr hesabı. 

3- Hesap kesme kuvvetine göre etriye hesabı. 

 ( Sargılı kolon taşıma gücü hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dışı çelik şeritle kaplı sargılı dairesel kolon taşıma gücü hesabı 

2- Sargılı dairesel kolon taşıma gücü hesabı 

3- Sargılı dikdörtgen kolon taşıma gücü hesabı 

  (U perde hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- U asansör perdesi temel donatı hesabı.

2- U asansör perdesi donatı hesabı.

   ( tekil temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tekil temel hesabı.

2- Pandül tekil temel hesabı.

3- Ekzantrik tekil temel hesabı.

4- Trapez tekil temel hesabı.

5- Yuvalı tekil temel hesabı.

6- Daire ve daire halkası biçimli tekil temel hesabı.

7- Eksenel yük ve eğik eğilme durumunda ankastre tekil temel hesabı.(köşe kolon.)

   ( balkon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Balkon (Konsol) donatı hesabı.

  ( hazne hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yuvarlak hezne taban kesme kuvveti ve devrilme momenti hesabı.

2- Dikdörtgen hezne taban kesme kuvveti ve devrilme momenti hesabı.

   ( iki yönde çalışan döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki yönde çalışan ,1 adet döşeme hesabı.

2- İki yönde çalışan ,yatayda 2 adet döşeme hesabı.

3- İki yönde çalışan ,yatayda 2 düşeyde 2 adet döşeme hesabı.

4- İki yönde çalışan ,yatayda 3 düşeyde 2 adet döşeme hesabı.

5- İki yönde çalışan ,yatayda 3 düşeyde 3 adet döşeme hesabı.

6- İki yönde çalışan ,yatayda 4 düşeyde 3 adet döşeme hesabı.

   ( tek yönde çalışan döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki tarafında konsol İki adet tek yönde çalışan döşeme hesabı.

2- İki tarafında konsol Üç adet tek yönde çalışan döşeme hesabı.

3- İki tarafında konsol Dört adet tek yönde çalışan döşeme hesabı.

( tek yönde çalışan döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Bir adet tek yönde çalışan döşeme hesabı.

 ( tek açıklık çatı döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tek açıklıklı çift yönde çalışan çatı döşeme hesabı.

  ( kaset döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki doğrultuda çalışan ; 1 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

2- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 2 , düşeyde 1 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

3- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 2 , düşeyde 2 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

4- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 2 , düşeyde 3 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

5- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 3 , düşeyde 3 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

6- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 4 , düşeyde 4 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

   ( kazık taşıma gücü hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Killi zeminde kazık taşıma gücü hesabı.

2- Kumlu zeminde kazık taşıma gücü hesabı.

3- Killi - Kumlu zeminde kazık taşıma gücü hesabı.

  ( normal konsol kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Normal konsol kiriş statik be betonarme hesabı.

   ( prefabrik sanayi yapi ) excel dosyası sayfaları:

1- Prefabrik sanayi yapısının deprem ve düşey yük altında hesabı.

  ( öngerilmeli körü kiriş ) excel dosyası sayfaları:

1- Prefabrik öngerilmeli köprü kirişi hesabı.

( öngerilmeli kiriş TS3233 ) excel dosyası sayfaları:

1- Prefabrik öngerilmeli kirişi hesabı.TS3233

2- Prefabrik öngerilmeli kirişi gerilme kayıpları hesabı.

( prefabrik v kiris ) excel dosyası sayfaları:

1- Öngerilmeli prefabrik v kirişi hesabı.

( prefabrik kesit moment kapasite ) excel dosyası sayfaları:

1- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (1).

2- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (2).

3- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (3).

4- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (4).

5- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (5).

6- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (6).

7- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (7).

8- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (8).

9- Prefabrik kiriş moment taşıma kapasite hesabı (9).

( öngerilmeli kiriş kapasite ) excel dosyası sayfaları:

1- Öngerilmeli kiriş hesabı (1).

2- Öngerilmeli kiriş hesabı (2).

3- Öngerilmeli kiriş hesabı (3).

4- Öngerilmeli kiriş hesabı (4).

5- Öngerilmeli kiriş hesabı (5).

6- Öngerilmeli kiriş hesabı (6).

7- Öngerilmeli kiriş hesabı (7).

8- Öngerilmeli kiriş hesabı (8).

9- Öngerilmeli kiriş hesabı (9).

10- Öngerilmeli kiriş hesabı (10).

11- Öngerilmeli kiriş hesabı (11).

12- Öngerilmeli kiriş hesabı (12).

4- Kayıp hesapları.

( öngerilmeli kiriş catlak hesabi ) excel dosyası sayfaları:

1- Öngerilmeli kiriş çatlak hesabı 11 adet.

( öngerilmeli kiriş catlamış kesit atalet hesabi ) excel dosyası sayfaları:

1- Öngerilmeli kiriş çatlamış kesit atalet hesabı 11 adet.

( öngerilmeli & ardgermeli kiriş sehim hesabi ) excel dosyası sayfaları:

1- Öngerilmeli kiriş kısa süreli sehim hesabı.

2- Öngerilmeli kiriş uzun süreli sehim hesabı.

3- Ardgermeli kiriş kısa süreli sehim hesabı.

4- Ardgermeli kiriş uzun süreli sehim hesabı.

( tek kat kolon deprem hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tek katlı sanayi betonarme yapısı kolon deprem hesabı.

   ( kazıklı temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tekil kazıklı temel hesabı.

   ( tekil kolon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Narinlik göz önüne alınarak tekil dikdörtgen kolon hesabı.

2- Narinlik göz önüne alınarak tekil dairesel kolon hesabı.

3- Narinlik göz önüne alınarak çerçeve dikdörtgen kolon hesabı.

4- Narinlik göz önüne alınarak çerçeve diresel kolon hesabı.

      ( kiriş atalet mom.hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tam tablalı , yarım tablalı ve konsol&çıkma kiriş atalet momenti ve redör hesabı.

    ( kiriş yükleri hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kiriş yüklerini hesaplayan program.Sarı hücrelere rakam girilerek hesaplanıyor.

     ( ankastrelik momentleri ) excel dosyası sayfaları:

1- Ankastrelik momentlerini hesaplayan program.Sarı hücrelere rakam girilerek hesaplanıyor.

   ( rüzgar hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yapı rüzgar yükü hesabı.

2- Yapı A yüzünde oluşan emme rüzgar yüküne göre m² 'de izolasyon plastik dübel sayısı hesabı.

3- Reklam panosu rüzgar yükü ve konsol momenti hesabı.

4- Bayrak direği rüzgar yükü ve konsol momenti hesabı.

     ( çerçeve kiriş betonarme ) excel dosyası sayfaları:

1-    1 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

2-    2 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

3-    3 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

4-    4 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

5-    5 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

6-    6 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

7-    7 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

8-    8 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

9-    9 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

    ( birleşik kolon temelleri hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1-  1 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

2-  2 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

3-  3 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

4-  4 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

5-  5 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

6-  6 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

7-  7 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

8-  8 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

   ( Elastik zemine oturan kiriş temelleri hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1-  1 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

2-  2 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

3-  3 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

4-  4 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

5-  5 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

6-  6 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

     ( merdiven hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Merdiven basamak yükseklik ve genişlik hesabı.

2- Basit kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(1 sahanlıklı.)

3- Sürekli kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(2 sahanlıklı.)

4- Sürekli kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(sahanlıklar konsol.)

5- Kırık plak sistem olarak çalışan plak sistem merdivenler.(1 sahanlıklı.)

6- Kıvrımlı plak biçimindeki sistem merdivenler. 

7- İki perde arasına konsol kiriş şeklinde çalışan kıvrımlı plak sistem merdiven hesabı.(2 sahanlıklı.)

8- Bodrum çıkışı merdiven plağı hesabı. 

9- Tek merdiven hesabı. 

10- Perde duvara iç çevreden ankastre mesnetli merdiven hesabı.

    ( merdiven basamak aplikasyonu hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Merdiven basamak aplikasyonu (26~11 adet basamaklar için.)

( merdiven kirişli hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Merdiven plağı ve ara sahanlığa mesnet teşkil eden kirişlerin bulunması durumunda merdiven hesabı.

2- İki kollu merdiven plağı , kat sahanlığı 3 dış kenardan sürekli kat döşemelerine bağlı , ara sahanlık dış kirişe 1 kenardan bağlı merdiven hesabı.

2- Kırık merdiven plağı ve arasahanlığa mesnet teşklil eden kirişlerin bulunması durumunda merdiven hesabı.

( helis merdiven hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dış çevresinden mesnetli helis merdiven hesabı.

2- Uzay taşıyıcılı helisel merdiven hesabı.

3- Uzay taşıyıcılı sahanlıklı helisel merdiven hesabı.

4- Birbirine dik uzay taşıyıcılı sahanlıklı merdiven hesabı.

3- Düz kollu sahanlıklı uzay taşıyıcılı merdiven hesabı.

( kol kirişli merdiven hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kol kirişine mesnetlenen ayrık basamaklı dönel merdiven hesabı.

    ( duvar altı temeli hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Duvar altı temeli hesabını yapan program.

    ( tek yönde dişli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1&3 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

2- 1&3 açıklıklı cross hesabı.

3- 2&4 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

4- 2&4 açıklıklı cross hesabı.

5- 3&5 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

6- 3&5 açıklıklı cross hesabı.

7- 4&6 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

8- 4&6 açıklıklı cross hesabı.

( karisik döşeme hesabı 1 ) excel dosyası sayfaları:

 1- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

 2- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

 3- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

 4- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

 5- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

( karisik döşeme hesabı 2 ) excel dosyası sayfaları:

 1- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

 2- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

 3- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

 4- Tek ve çift yönde çalışan karışık döşeme hesabı.

   ( çift yönde dişli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yatayda 4 düşeyde 4 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

   ( basit kiriş 3 katar hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 3 adet yüklü basit kirişte max moment yeri hesabı.

  ( basit kiriş 4 katar hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 4 adet yüklü basit kirişte max moment yeri hesabı.

  ( basit kiriş katar yayılı yük hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1 adet yayılı yük ve 1 adet düşey yük basit kirişte max moment yeri hesabı.

( basit kiriş açı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çeşitli yük durumlarında mesnetteki dönme açıları hesabı.

  ( öngerilmeli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Öngerilmeli dikdörtgen boşluklu döşeme hesabı.

  ( celik kiris sehim hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çelik kiriş sehim hesabı.

( perde_catlak_hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Perde çatlak hesabı.

   ( yüksek kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yüksek kiriş hesabı (yük üstten.)

2- Yüksek kiriş hesabı (yük alttan.)

3- İki açıklıklı yüksek kiriş hesabı (yük alttan ve üstten.)

   ( matris hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 2*2;3*3;4*4;5*5;6*6;7*7;8*8;9*9;10*10 matris hesabı.

    ( kirişsiz döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yatayda 4 düşeyde 4 açıklıklı çerçeve kirişsiz döşeme hesabı.

2- Yatay aks cross moment hesapları.

3- Düşey aks cross moment hesapları.

      ( çerçeve cross ) excel dosyası sayfaları:

1-    1&3 açıklıklı cross hesabı

2-    2&4 açıklıklı cross hesabı

3-    3&5 açıklıklı cross hesabı

4-    4&6 açıklıklı cross hesabı

5-    5&7 açıklıklı cross hesabı

6-    6&8 açıklıklı cross hesabı

7-    7&9 açıklıklı cross hesabı

     ( çerçeve cross(etkin rijitlik çarpanlı) ) excel dosyası sayfaları:

1-    1&3 açıklıklı cross hesabı

2-    2&4 açıklıklı cross hesabı

3-    3&5 açıklıklı cross hesabı

4-    4&6 açıklıklı cross hesabı

5-    5&7 açıklıklı cross hesabı

6-    6&8 açıklıklı cross hesabı

7-    7&9 açıklıklı cross hesabı

   ( tek katlı çerçeve cross ) excel dosyası sayfaları:

1-    1 açıklıklı cross hesabı

2-    2 açıklıklı cross hesabı

3-    3 açıklıklı cross hesabı

4-    4 açıklıklı cross hesabı

5-    5 açıklıklı cross hesabı

6-    6 açıklıklı cross hesabı

7-    7 açıklıklı cross hesabı

( saplama kirişli çerçeve cross ) excel dosyası sayfaları:

1-    1 açıklıklı cross hesabı

2-    2 açıklıklı cross hesabı

3-    3 açıklıklı cross hesabı

4-    4 açıklıklı cross hesabı

5-    5 açıklıklı cross hesabı

     ( çerçeve deprem hesabı ) excel dosyası sayfaları:

“EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİYLE”

1-Şartlar.

2-yo-y1-y2-y3 burkulma boyları tablosu.

3-Kat yükleri hesabı.

4-Kolon Ddeğerleri hesabı.

5-Birinci peryot hesabı.

6-İkinci peryot hesabı.

7-Kolon momentleri hesabı.

8-Göreleli kat ötelemesi kontrolu hesabı.

     ( peryot hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Eşdeğer deprem yükü yöntemiyle peryot hesabı.

      ( sürekli kiriş cross ) excel dosyası sayfaları:

1-    8&10 açıklıklı cross hesabı

2-    7&9 açıklıklı cross hesabı

3-    6&8 açıklıklı cross hesabı

4-    5&7 açıklıklı cross hesabı

5-    4&6 açıklıklı cross hesabı

6-    3&5 açıklıklı cross hesabı

7-    2&4 açıklıklı cross hesabı

  ( endirekt yüklü kiriş ) excel dosyası sayfaları:

1-    Endirekt yüklü 2 enlemeli basit kiriş hesabı.

2-    Endirekt yüklü 3 enlemeli basit kiriş hesabı.

3-    Endirekt yüklü 4 enlemeli basit kiriş hesabı.

4-    Endirekt yüklü 5 enlemeli basit kiriş hesabı.

5-    Endirekt yüklü 6 enlemeli basit kiriş hesabı.

       ( döşeme & kiriş donatı boy hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1-    Çift doğrultuda çalışan (DÜZ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

2-    Tek doğrultuda çalışan (DÜZ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

3-    Çift doğrultuda çalışan (NERVÜRLÜ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

4-    Tek doğrultuda çalışan (NERVÜRLÜ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

5-     Kiriş boyuna donatı boy hesabı.

      ( 1 döşeme yığma bina kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1 adet döşeme yığma bina kiriş hesapları.

2- 4 adet döşeme yığma bina kiriş hesapları.

3- 9 adet döşeme yığma bina kiriş hesapları.

      ( kolon donatı etriye konumu ) excel dosyası sayfaları:

1- Kolon boyuna donatının düzenlenmesi ve etriye sıklaştırma bölgelerinin tayinini hesaplayan sayfa.

      ( istinat duvarı  hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Konsol tipi istinat duvarı yaklaşık boyutlandırma hesabı.

2- L tipi istinat duvarı hesabı.

3- Açılı zemin T tipi istinat duvarı hesabı.

4- Açısız T tipi istinat duvarı hesabı.

5- Sıvı itkili istinat duvarı hesabı.

6- Kazıklı istinat duvarı hesabı.

7- Hafifletme konsollu ağırlık istinat duvarı hesabı.

8- Hafifletme konsollu istinat duvarı hesabı.

9- Nervürlü istinat duvarı hesabı.

10- Taş ağırlık istinat duvarı hesabı.

11- Bağlı gömme ankastre palplanj hesabı.

12- Gömme ankastre palplanj hesabı.

13- Çakma palplanj hesabı.

14- Toprakarme istinat duvarı hesabı

15- Ağırlık istinat duvarı hesabı.

16- Dayanma yapısına (istinat) etkiyen yükler hesabı.

17- Temelde dişli gövdede hafifletme konsollu istinat duvarı hesabı.

18- Kutu menfez hesabı.(çıkmasız)

19- Kutu menfez hesabı.(çıkmalı)

20- Tek sıra zemin ankrajlı palplanj hesabı.

21- Tek sıra zemin akrajlı kazıklı istinat hesabı.(zemin itkili)

22- Tek sıra zemin akrajlı kazıklı istinat hesabı.(zemin itkili+sürsaj itkili)

23- Çok sıralı ankrajlı palplanj hesabı (Terzaghi-Peck 1967) (zemin kum).

24- Çok sıralı ankrajlı palplanj hesabı (Terzaghi-Peck 1967) (zemin yumuşak-orta katı kil).

25- Çok sıralı ankrajlı palplanj hesabı (Terzaghi-Peck 1967) (zemin katı-sert kil-çatlaklı kil).

26- Çok sıralı ankrajlı kazık hesabı (Terzaghi-Peck 1967) (zemin kum).

27- Çok sıralı ankrajlı kazık hesabı (Terzaghi-Peck 1967) (zemin yumuşak-orta katı kil).

28- Çok sıralı ankrajlı kazık hesabı (Terzaghi-Peck 1967) (zemin katı-sert kil-çatlaklı kil).

29- Arka zemin eğimli T tipi istinat duvarı hesabı.

30- Köprü kenarayak hesabı.

   (toptan göçme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Açılı zemin taş duvar istinat duvarı toptan göçme tahkiki.

2- Açılı zemin L tipi istinat duvarı toptan göçme tahkiki.

3- Açılı zemin T tipi istinat duvarı hesabı toptan göçme tahkiki..

4- Kazıklı istinat duvarı toptan göçme tahkiki

   (dayanma yapıları tahkikleri ) excel dosyası sayfaları:

1- Tek çeşit düz zemin istinat duvarı tahkiki.

2- Tek çeşit düz zemin+sürsaj yükü  istinat duvarı tahkiki.

3- Tek çeşit düz zemin+kohezyon istinat duvarı tahkiki.

4- Tek çeşit düz zemin+sürsaj+kohezyon istinat duvarı tahkiki.

5- İki çeşit düz zemin istinat duvarı tahkiki.

6- İki çeşit düz zemin+sürsaj+kohezyon istinat duvarı tahkiki.

7- Tek çeşit düz zemin+YASS istinat duvarı tahkiki.

8- Tek çeşit eğik zemin istinat duvarı tahkiki.

9- Tek çeşit eğik zemin+sürsaj istinat duvarı tahkiki.

10- İki çeşit düz zemin+sürsaj+kohezyon+YASS istinat duvarı tahkiki.

11- Üç çeşit düz zemin+sürsaj+kohezyon+YASS istinat duvarı tahkiki.

12- Dört çeşit düz zemin+sürsaj+kohezyon+YASS istinat duvarı tahkiki.

13- Tek çeşit eğik zemin+sürsaj yükü+arka yüz eğimli istinat duvarı tahkiki.(tek taraf eğim)

14- Tek çeşit eğik zemin+sürsaj yükü+arka yüz eğimli istinat duvarı tahkiki.(çift taraf eğim) 

15- Tek çeşit düz zemin+sürsaj T tipi istinat duvarı tahkiki.

16- Tek çeşit eğik zemin+sürsaj T tipi istinat duvarı tahkiki.

17- Tek çeşit eğik zemin+sürsaj L tipi istinat duvarı tahkiki.

18- Tek çeşit düz zemin+sürsaj hafifletme konsollu istinat duvarı tahkiki.

19- Tek çeşit zemin+çizgisel yük istinat duvarı tahkiki.
20- Tek çeşit zemin+şerit yük istinat duvarı tahkiki.
21- İki çeşit düz zemin+sürsaj 2 adet hafifletme konsollu istinat duvarı tahkiki.

    ( depo hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Küçük dikdörtgen depo hesabını yapan program.

     ( çelik çatı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Verilen trapez kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(1)

2- Verilen trapez kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(2)

3- Verilen üçgen kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(1)

4- Verilen üçgen kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(2)

5- Verilen üçgen kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları bulon hesabı.

    ( çelik birleşim hesapları 1 ) excel dosyası sayfaları:

1- Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (1).

2- Çekme çubuğu kaynak hesabı.

3- Alt başlıkta yarım I profil çekme çubuğu eki hesabı.

4- Kafes kiriş mesnet düğüm noktası hesabı.

5- Kiriş hesabı.

6- Kafes kiriş üst başlık ve dikme hesabı.

7- İki adet I  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

8- İki adet ters U  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

9- Dört adet eşit kollu korniyerden yapılmış her iki yönde kaynaklı bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

10- Kaynaklı birleşim basit kiriş hesabı.

11- Kiriş ek hesabı.

12- İki adet düz U  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

13- I profil kesitli bir çekme çubuğu hesabı.

14- Köşe kolon kiriş birleşimi hesabı.

15- I profil çekme çubuğu eki hesabı.

16- Korniyer çekme çubuğu eki hesabı.

17- İçe bakan U profil çekme çubuğu eki hesabı.

18- Ek laşeli kolon eki hesabı.

19- Dışa bakan U profil çekme çubuğu eki hesabı

20- Taban levhalı kiriş meneti hesabı.

21- Hal konstrüksiyon kolonu hesabı.

   ( çelik birleşim hesapları 2 ) excel dosyası sayfaları:

1-Kafes kiriş üst başlık birleşim hesabı.

2-Ankastre takviyeli I profil kolon ayağı hesabı (1).

3-Çerçeve köşe kolon kiriş birleşim hesabı.

4-Eğimli (1) çerçeve köşe hesabı.

5-Eğimli (2) çerçeve köşe hesabı.

6-Kaynaklı kolon eki hesabı.

7-Kaynaklı eksantrik kolon eki hesabı.

8-Kafes kiriş alt başlık düğüm noktası birleşim hesabı.

9-İki adet U profil ters ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

10-İki adet U profil yan ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

11-İki adet U profil düz ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

12-Bir adet U profil ters ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

13-Üç adet U profil profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

14-İki adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

15-İki adet eşit kollu korniyerden yapılmış levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

16-İki adet korniyerden yapılmış kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

17-İki adet yanyana U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

18-Çeşitli tek parçalı basınç çubukları hesabı.

19-Kafes kiriş alt başlık çekme çubuğu birleşim hesabı.

20-Kafes kiriş alt başlık ile diyagonal basınç çubuğu birleşim hesabı.

21-Bir adet I profilin her iki yanına levha kaynatılarak oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

   ( çelik birleşim hesapları 3 ) excel dosyası sayfaları:

1-I profil küt kaynak eki hesabı.

2-I profil levha kaynaklı küt kaynak eki hesabı.

3-Mütemadi kiriş hesabı.

4-Çift kollu korniyerden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

5-Konsol levha birleşimi hesabı.

6-Üç adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

7-Takviyeli I profil kaynaklı basit kiriş hesabı.

8-İki U profil arası U profillle birleştirilmiş basınç çubuğu hesabı.

9-Kaynaklı birleşim basit kiriş levha uzunluk hesabı.

10-Kiriş bağlantı hesabı.

11-U ve I profilden teşkil edilmiş basit kiriş hesabı.

12-İki adet I profil normal kuvvet altında kolon ayağı hesabı.

13-Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (2).

14-Normal kuvvet altındaki I profil takviyesiz kolon ayağı hesabı.

15-Ankastre takviyeli I profil kolon ayağı hesabı (2).

16-Normal kuvvet altındaki ızgara I profil kolon ayağı hesabı.

17-Düz çerçeve köşe birleşim hesabı.

18-Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (3).

19- I , U , kutu ve boru profil basit kiriş hesabı.

20-Takviyeli I profil bulonlu basit kiriş hesabı.

   ( çelik birleşim hesapları 4 ) excel dosyası sayfaları:

1-Mafsallı kolon ayağı hesabı.

2-Kaynaklı levhalı diyagonal bağlantılı iki adet  I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

3- Blonlu kiriş kolon birleşim hesapları (1).

4- Blonlu kiriş kolon birleşim hesapları (2).

5- Çatı ortası kiriş birleşim hesabı.

6- Kren konsolu birleşim hesabı.

7- Bulonlu I profil kolon ek hesabı.

8- Bulonlu iki adet içe bakan U profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

9- Bulonlu iki adet I profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

10- Bulonlu üç adet I profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

11-Bulonlu L profil diyagonal bağlantılı iki adet  U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

12-Bir yönde kaynaklı L profil diyagonal bağlantılı diğer yönde kaynaklı levha bağlantılı dört adet içe bakan U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

13-Bir yönde bulonlu L profil diyagonal bağlantılı diğer yönde bulonlu levha bağlantılı dört adet içe bakan U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

14-Sekiz adet eşit kollu korniyerden yapılmış levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

15-Bulonlu levha ve korniyerden imal edilmiş basit mesnet kiriş hesabı.

16-İki adet I profil arası iki adet U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

17-İki adet U profil arası iki adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

18-İki adet I profil ve dört adet U profilden yapılmış levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

19-İki adet eşit kollu korniyerden yapılmış levha bulonlu basınç çubuğu hesabı.

20-İki adet I profil arası bir adet yatay I profil kaynaklı olarak yapılmış basınç çubuğu hesabı.

21- Bulonlu iki adet dışa bakan U profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

22- Sürekli kiriş kolon birleşim hesabı.

23- Bulonlu iki adet dışa bakan U profilden yapılmış kolon eki hesabı.

  ( çelik birleşim hesapları 5 ) excel dosyası sayfaları:

1- Basit mesnetli üçgen gergili kiriş hesabı.

2- Basit mesnetli trapez gergili kiriş hesabı.

3- Alın levhalı 8 adet bulonlu kolon-kiriş birleşim hesabı (Deprem yönetmeliği şekil 4A.1).

4- Takviyeli ,Alın levhalı 16 adet bulonlu kolon-kiriş birleşim hesabı (Deprem yönetmeliği şekil 4A.2)

5- Kesme kuvveti altında bulonlu mütemadi kiriş birleşim hesabı.(1)

6- Kesme kuvveti altında bulonlu mütemadi kiriş birleşim hesabı.(2)

7- Kesme kuvveti + moment altında bulonlu mütemadi kiriş birleşim hesabı.

8- Döşeme enleme kiriş bulonlu birleşim hesabı.

9- Yardımcı korniyerle bağlı çekme çubuğu bulonlu birleşim hesabı.

10- Çift U profil ile levha bulonlu birleşim hesabı.

11- İki çekme çubuğu levhası ile tek levha bulonlu birleşim hesabı.

12- Ek levhalı yarım I profil çekme çubuğu bulonlu birleşim hesabı.

13- Yanyana iki adet I profil ek levhalı kaynaklı çekme çubuğu birleşim hesabı.

14- Dik yönde orta noktalarından tutulu tek açıklıklı çerçeve tahkiki hesabı.

15- Başlıkta 8 bulonlu, gövdede 6 bulonlu levhalı I profil kiriş eki hesabı.

16- Sekiz adet bulonlu ankastre I profil kolon ayağı hesabı.

17- Bina kat orta kolon tahkiki.

18- İçe bakan iki adet U profil arası levha kolon tahkiki.

19- Çift taraflı ara takviyeli basit kiriş hesabı.

20- İç tarafı yuvarlak başlıklı kolon kiriş birleşim hesabı.

  ( çelik birleşim hesapları 6 ) excel dosyası sayfaları:

1- Bir levhanın diğer bir levhaya konsol küt kaynakla bağlantı hesabı.

2- Konsol I profil kaynak hesabı.

3- Çift kollu iki adet korniyer ile levha bulonlu birleşim hesabı.

4- Çift kollu bir adet korniyer ile levha bulonlu birleşim hesabı.

5- İçe bakan U profil arasında küt kaynaklı levhalı basınç çubuğu hesabı.

6- Dört adet bulonlu levhalı I profil gerber mafsalı tahkiki.

7- Üç adet bulonlu levhalı I profil gerber mafsalı tahkiki.

8- İki adet levha ,içe bakan iki eşit kollu korniyer ve bir adet I profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

9- İki adet levha ,dışa bakan iki eşit kollu korniyer ve bir adet I profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

10- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (1).

11- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (2).

12- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (3).

13- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (4).

14- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (5).

15- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (1).

16- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (2).

17- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (3).

18- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (4).

20- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (5).

20- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (6).

21- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş mesnet bulonlu birleşim hesabı (1).

22- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş mesnet bulonlu birleşim hesabı (2).

23- Üç sıra bulonlu çekme çubuğu hesabı.

   ( çelik birleşim hesapları 7 ) excel dosyası sayfaları:

1- İçerisi sıvı dolu çelik küre hesabı.

2- İçerisi sıvı dolu üstü açık silindirik çelik depo hesabı.

3- Beton ve çelik kompozit kesit basit kiriş hesabı.

4- Sürekli iki açıklıklı kompozit kiriş hesabı.

5- Basit mesnet iki kirişli çelik merdiven hesabı.

6- Sadece moment etkisinde kolon kiriş birleşim hesabı.

7- İki adet U profil bulonlu ek levhalı çekme çubuğu eki hesabı.

8- Tek korniyer bulonlu ek levhalı çekme çubuğu eki hesabı.

9- Çift korniyer bulonlu ek levhalı çekme çubuğu eki hesabı.

10- Kafes kiriş alt başlık yarım I profil kaynaklı çekme çubuğu eki hesabı.

11- Korniyer ve levha ekleriyle oluşturulmuş korniyer çekme çubuğu eki hesabı.

12- Normal kuvvet altında yuvarlak kolon ayağı hesabı (çap 200 mm 'ye kadar.)

13- Kafes kiriş-kolon kayıcı mesnet kaynaklı birleşim hesabı.

14- Bulonlu iki U profil ve bir adet I profilden yapılmış basit mesnet kiriş hesabı.

15- Yuvarlak başlıklı kolon-kiriş kaynaklı birleşim hesabı.

16- Levhalı ,bulonlu iki korniyerden oluşan basınç çubuğu hesabı.

17- Levhalı ,bulonlu dört adet I profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

18- Levhalı ,bulonlu dört adet U profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

19- Başlıkta 6 bulonlu, gövdede 8 bulonlu levhalı I profil kiriş eki hesabı.

20- Dört adet eşit kollu korniyerden yapılmış bir tarafı bulonlu bağ levhalı diğer tarafı bulonlu korniyer kafes bağlantılı basınç çubuğu hesabı.

21- Üst üste koyulmuş I profil basit kiriş hesabı.

22- İki adet içe bakan yapışık U profil basit kiriş hesabı.

23- Bir adet I profil bulonlu çekme çubuğu eki hesabı.

 ( çelik birleşim hesapları 8 ) excel dosyası sayfaları:

1- Baklava saç kompozit döşeme hesabı.

2- Karma kolon hesabı.

3- Yarı gömme kolon hesabı.

4- Dolma kutu karma kolon hesabı.

5- Alın levhalı döşeme kirişi-kat kirişi bulonlu birleşim hesabı.(1)

6- Alın levhalı döşeme kirişi-kat kirişi bulonlu birleşim hesabı.(2)

7- Alın ve alt kısmı korniyerli döşeme kirişi-kat kirişi bulonlu birleşim hesabı.

8- Tek korniyer ile oluşturulmuş çekme çubuğunun levha ile kaynaklı birleşim hesabı.

9- İki adet I profilden yapılmış bulonlu levha kafes bağlantılı basınç çubuğu hesabı.

10- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet dışa bakan U profilden yapılmış bulonlu basınç çubuğu hesabı.

11- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet içe bakan U profilden yapılmış bulonlu basınç çubuğu hesabı.

12- Alt ucu ankastre üst ucu mafsal yatay düzgün yayılı yük ve düşey yük altında kolon tahkiki.

13- İki adet I profil bir tarafı bulonlu bir tarafı kaynaklı levha ile oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

14- Yanlardan çıkıntılı yapma kutu kesit basınç çubuğu hesabı.

15- Bir adet I profil başlıklarına levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

16- İki adet I profil arasına yatay bir adet I profil kaynatılarak oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

17- Bir adet I profil yanlarına artı şeklinde yarım I profil kaynatılarak oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

18- Makas hesabına esas yüklerin ve aşık hesabı.

19- İki eşit kollu korniyerden yapılmış alın kaynaklı kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

20- Tek eşit kollu korniyerden yapılmış alın kaynaklı kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

21- Tek eşit kollu korniyerden yapılmış kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

22- Üç levha bulonlu çekme çubuğu eki hesabı.

 ( çelik birleşim hesapları 9 ) excel dosyası sayfaları:

1- Ana kirişe bağlanan ara levhasız petek kiriş hesabı.

2- Ana kirişe bağlanan ara levhalı petek kiriş hesabı.

3- Mesnet üstüne oturan ara levhalı petek kiriş hesabı.

4- Mesnet üstüne oturan ara levhasız petek kiriş hesabı.

 ( çelik birleşim hesapları 10 ) excel dosyası sayfaları:

1- İki açıklıkta sürekli L/3 'te gergili U profil takviyeli I profil aşıkta iki eksende eğilmeli burulma hesabı.

2- İki açıklıkta sürekli L/3 'te gergili L profil takviyeli I profil aşıkta iki eksende eğilmeli burulma hesabı..

3- İki adet eşit kollu korniyerden oluşan kafes kiriş üst başlık tahkiki hesabı.

4- Normal kuvvet ve düzgün yayılı yük etkisinde iki adet U profilden oluşan levha kaynaklı kolon hesabı.

5- Çerçeve mafsallı kolon kiriş bulonlu birleşim hesabı.

6- Basit kiriş yatayda 1 sıralı düşeyde 2-3-4-5-6 sıralı bulonlu birleşim hesabı.

7- Basit kiriş yatayda 2 sıralı düşeyde 2-3-4-5-6 sıralı bulonlu birleşim hesabı.

8- Basit kiriş yatayda 2 sıralı düşeyde şaşırtmalı 2-3-4-5-6 sıralı bulonlu birleşim hesabı.

9- Kafes kiriş üst başlık ile dikme birleşim levhalı kaynak hesabı.

10- Kafes kiriş üst başlık ,dikme ve diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

11- Kafes kiriş alt başlık ,dikme ve diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

12- Kafes kiriş tepe noktasında üst başlık ile dikme birleşim levhalı kaynak hesabı.

13- Kafes kiriş alt başlık ,iki adet diyagonal ve dikme birleşim levhalı kaynak hesabı.

14- Kafes kiriş tepe noktasında üst başlık ile iki adet diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

15- Kafes kiriş alt başlık ile iki adet diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

16- Kafes kiriş üst başlık ile alt başlık birleşim levhalı kaynak hesabı.

17- Kafes kiriş köşe üst başlık diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

18- Kompozit kesit basit kiriş hesabı.

19- Gövdede yatayda 20 sıraya kadar (düz) düşeyde 2 sıra ve bir başlıkta bir tarafta 20 adet bulona kadar kiriş eki hesabı.

20- Gövdede yatayda 20 sıraya kadar (şaşırtmalı) düşeyde 2 sıra ve bir başlıkta bir tarafta 20 adet bulona kadar kiriş eki hesabı.

  ( çelik birleşim hesapları 11 ) excel dosyası sayfaları:

1- Yatay ve düşey yük etkisinde I profil kolon ayağı hesabı.

2- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet dışa bakan U profilden yapılmış kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

3- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet içe bakan U profilden yapılmış kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

4- İki adet I profil arası iki adet U profille oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

5- İki adet U profil arası bir adet I profille oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

6- İki adet U profil  ve bir adet I profil arası yatay iki adet I profilden oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

7- Üç adet I profil kafes bağlantılı bulonlu basınç çubuğu hesabı.

8- Artı şeklinde yapma profilden oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

9- I profilden yapılmış kafes kiriş üst başlık, diyagonal ve dikme kaynaklı birleşim hesabı (levhasız.)

10- I profilden yapılmış kafes kiriş üst başlık, diyagonal ve dikme kaynaklı birleşim hesabı (levhalı.)

 ( çelik birleşim hesapları 12 ) excel dosyası sayfaları:

1- Gövdede yatayda 20 sıraya kadar düşeyde 20 sıra ve bir başlıkta bir tarafta 20 adet bulona kadar kiriş eki hesabı.

2- Dört adet U profil kaynatılarak oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

3- Hangar binası yan duvar kuşakları hesabı.

( çelik kiriş seçimi ) excel dosyası sayfaları:

1- Çelik I profil ikincil döşeme kirişlerinin seçimi hesabı.

2- Çelik I profil ana çerçeve kirişlerinin seçimi hesabı.

3- Çelik I profil kolon seçimi hesabı.

( profil seçimi ) excel dosyası sayfaları:

1- Çelik I,U,T,L,boru profil enkesit koşulları sınır değerle hesabı.

( çelik birleşim hesapları 13 ) excel dosyası sayfaları:

1- Moment, kesme kuvveti ve normal kuvvet etkisinde bulonlu levha birleşimi hesabı.

2- Moment ve kesme kuvveti etkisinde bulonlu levha birleşimi hesabı.

3- Yuvarlak kolon eki hesabı (moment,kesme kuvveti,normal kuvvet var.)

4- Yuvarlak kolon eki hesabı (moment,kesme kuvveti var.)
5- Ankastre yuvarlak kolon temel hesabı.
6- Ankraj bulonları hesabı.

( çelik birleşim hesapları 14 ) excel dosyası sayfaları:

1- 8 bulonlu ankastre 2 adet U profil kolon ayağı hesabı hesabı.

 ( ahşap çatı makas hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Üçgen kesit bulonlu ahşap çatı makası statik ve birleşim hesapları.

 ( ahşap çatı makasları hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Üçgen ahşap makas hesabı.

 ( ahşap birleşim hesapları 1 ) excel dosyası sayfaları:

1- Basınca çalışan alt başlık diyagonal tek dişli birleşim hesabı.

2- Basınca çalışan alt başlık diyagonal iki dişli birleşim hesabı.

3- Kafes kiriş basınca çalışan iki diyagonal ile dikme düğüm noktası göğüsleme iki dişli birleşim hesabı.

4- Basınca çalışan alt başlık diyagonal tek dişli ilave ahşaplı çivili birleşim hesabı.

5- Çekmeye çalışan alt başlık diyagonal çelik levhalı çivili birleşim hesabı.

6- Çekmeye çalışan alt başlık diyagonal çelik levhalı sekiz adet bulonlu birleşim hesabı.

7- Çivili beş adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

8- Çivili üç adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

9- Bulonlu beş adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

10- Bulonlu üç adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

11- Ahşap yapılar çeşitli tek parçalı basınç çubukları hesabı.

12- İki adet dikdörtgen ahşap arası bağ tahtası ile oluşturulmuş çivili basınç çubuğu hesabı.

13- İki adet dikdörtgen ahşap arası diyagonal bağ ile oluşturulmuş çivili basınç çubuğu hesabı

14- Kare ,dikdörtgen ve daire kesit basit kiriş hesabı.

15- Dikdörtgen sandık kesit çivili basınç çubuğu hesabı.

16- Yapışık üç adet ahşaptan oluşan çivili basınç çubuğu hesabı.

17- Üç adet ahşaptan I şeklinde oluşturulmuş çivili basit kiriş hesabı.

18- Beş adet ahşaptan I şeklinde yapılmış çivili basınç çubuğu hesabı.

19- Dört adet ahşaptan sandık şeklinde oluşturulmuş çivili basit kiriş hesabı.

20- Çatı mertek hesabı.

21- Yüksekliği fazla olan gövdesi 45 derece ahşapla kaplı çivili basit kiriş hesabı.

22- Bulonlu iki adet yapışık ahşap basınç çubuğu hesabı.

23- Altbaşlık dikme çivili laşeli birleşim hesabı.

24- Balkon kirişi kesit tahkiki.

( ahşap yapı birleşim hesapları 2 ) excel dosyası sayfaları:

1- Örtü kaplama tahtası hesabı.

2- Mertek hesabı.

3- Aşık hesabı.

4- Kiriş önboyut hesabı.(7 adet.)

5- Kiriş çivi hesabı.(4 adet.)

6- Basınç çubuğu hesabı (8)

7- Ahşap destekli aşık hesabı

8- Ahşap çatı yanlaması hesabı

9- Askı teli kuvveti hesabı

10- Askı tel sehim hesabı

( ahşap yapı birleşim hesapları 3 ) excel dosyası sayfaları:

1- İki adet ahşap bulonlu birleşim hesabı.(24 adet birleşim hesabı)

1- İki adet ahşap bulonlu çelik levhalı birleşim hesabı.(12 adet birleşim hesabı)

1- Ahşap bulonlu çelik levhalı birleşim hesabı.(7 adet birleşim hesabı)

( ahşap kalıp hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Ahşap kalıp (kiriş , kolon, döşeme için) hesabı)

( ahşap iksa hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Geçici ahşap iksa hesabı.(dikme var enleme var kaplama tahtası düşey)

    ( şev stabilite hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Derin kayma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.(isveç dilim yöntemiyle.)

2- Burun kayma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.(isveç dilim yöntemiyle.)

3- Sonsuz şev kayma stabilite güvenlik sayısı hesabı.

4- Sonsuz şev blok kayma stabilite güvenlik sayısı hesabı.

5- Sonlu dönmeli şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.

6- Yol yarma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.

7- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin kum ) (Profilli)

8- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin yumuşak-orta sert kil ) (Profilli)

9- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin sert kil-fisürlü "çatlaklı"  kil ) (Profilli)

10- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin kum ) (Ahşap)

11- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin yumuşak-orta sert kil ) (Ahşap)

12- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin sert kil-fisürlü "çatlaklı"  kil ) (Ahşap)

13- Sürsaj yüklü L tipi istinat duvarı şev stabilite hesabı.

14- Sürsaj yüklü T tipi istinat duvarı şev stabilite hesabı.

    ( kolon etkili boy katsayısı hesabı ) excel dosyası:

1- Kolonun yanal deplasman önlenip önlenmemesi durumuna göre K katsayısı hesabı.

   ( izostatik makas hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İzostatik üçgen kafes kiriş (1) hesabı.

2- İzostatik üçgen kafes kiriş (2) hesabı.

3- İzostatik üçgen kafes kiriş (3) hesabı.

4- İzostatik üçgen kafes kiriş (4) hesabı.

5- İzostatik üçgen kafes kiriş (5) hesabı.

6- İzostatik üçgen kafes kiriş (6) hesabı.

7- İzostatik üçgen kafes kiriş (7) hesabı.

8- İzostatik üçgen kafes kiriş (8) hesabı.

9- İzostatik üçgen kafes kiriş (9) hesabı.

10- İzostatik üçgen kafes kiriş (10) hesabı.

11- İzostatik üçgen kafes kiriş (11) hesabı.

12- İzostatik üçgen kafes kiriş (12) hesabı.

13- İzostatik üçgen kafes kiriş (13) hesabı.

14- İzostatik üçgen kafes kiriş (14) hesabı.

15- İzostatik üçgen kafes kiriş (15) hesabı.

16- İzostatik üçgen kafes kiriş (16) hesabı.

17- İzostatik trapez kafes kiriş (1) hesabı.

18- İzostatik trapez kafes kiriş (2) hesabı.

19- İzostatik trapez kafes kiriş (3) hesabı.

20- İzostatik trapez kafes kiriş (4) hesabı.

21- İzostatik trapez kafes kiriş (5) hesabı.

22- İzostatik trapez kafes kiriş (6) hesabı.

23- İzostatik trapez kafes kiriş (7) hesabı.

24- İzostatik trapez kafes kiriş (8) hesabı.

25- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (1) hesabı.

26- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (2) hesabı.

27- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (3) hesabı.

28- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (4) hesabı.

29- İzostatik kademeli kafes kiriş hesabı.

30- İzostatik dairesel kafes kiriş (1) hesabı.

31- İzostatik dairesel kafes kiriş (2) hesabı.

32- İzostatik dairesel kafes kiriş (3) hesabı.

33- İzostatik dairesel kafes kiriş (4) hesabı.

34- İzostatik dairesel kafes kiriş (5) hesabı.

35- İzostatik üstgeçit kafes kiriş hesabı.

36- İzostatik nehir geçişi köprü kafes kiriş (1) hesabı.

37- İzostatik nehir geçişi köprü kafes kiriş (2) hesabı.

38- İzostatik nehir geçişi köprü kafes kiriş (3) hesabı

39- İzostatik çerçeve kafes kiriş (1) hesabı.

40- İzostatik çerçeve kafes kiriş (2) hesabı.

41- İzostatik çerçeve kafes kiriş (3) hesabı.

42- İzostatik çerçeve kafes kiriş (4) hesabı.

43- İzostatik çerçeve kafes kiriş (5) hesabı.

44- İzostatik çerçeve kafes kiriş (6) hesabı.

45- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(1)

46- İzostatik kule kafes kiriş hesabı.

47- İzostatik dört göz üçgen kafes kiriş hesabı.

48- İzostatik konsol kafes kiriş (1) hesabı.

49- İzostatik konsol kafes kiriş (2) hesabı.

50- İzostatik konsol kafes kiriş (3) hesabı.

51- İzostatik çıkmalı kafes kiriş hesabı.

52- İzostatik vinç kafes kiriş hesabı.

53- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(2)

54- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(3)

55- İzostatik trapez kafes kiriş A noktası düşey yer değiştirme hesabı

56- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(5)

57- İzostatik çerçeve kafes kiriş (7) hesabı.

58- İzostatik üçgen çapraz ayaklı kafes kiriş hesabı (1)

59- İzostatik üçgen çapraz ayaklı kafes kiriş hesabı (2).

( kafes kiris dört bölmeli hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (1) hesabı.

2- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (2) hesabı.

3- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (3) hesabı.

4- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (4) hesabı.

5- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (5) hesabı.

6- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (6) hesabı.

7- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (7) hesabı.

8- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (8) hesabı.

9- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (9) hesabı.

10- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (10) hesabı.

11- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (11) hesabı.

12- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (12) hesabı.

13- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (13) hesabı.

14- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (14) hesabı.

15- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (15) hesabı.

16- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (16) hesabı.

17- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (17) hesabı.

18- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (18) hesabı.

19- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (19) hesabı.

20- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (20) hesabı.

21- İzostatik dört bölmeli kafes kiriş (21) hesabı.

22- İzostatik ayaklı trapez kafes kiriş hesabı.

23- İzostatik nehir geçişi kafes kiriş hesabı.

24- İzostatik çıkma çatılı çerçeve kafes kiriş hesabı.

    ( izostatik çerçeve hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İzostatik çerçeve (1) hesabı.

2- İzostatik çerçeve (2) hesabı.

3- İzostatik çerçeve (3) hesabı.

4- İzostatik çerçeve (4) hesabı.

5- İzostatik çerçeve (5) hesabı. 

6- İzostatik çerçeve (6) hesabı. 

7- İzostatik tekil yük etkisinde kablo hesabı.

8- İzostatik düzgün yayılı yük etkisinde kablo hesabı.

9- İzostatik 3 mafsallı kemer kesit zorları hesabı (1)

10- İzostatik 3 mafsallı kemer kesit zorları hesabı (2)

11- İzostatik 3 mafsallı kemer kesit zorları hesabı (3)

12- İzostatik 2 göz çerçeve kesit zorları hesabı

   ( izostatik makas(3) ) excel dosyası sayfaları:

1- Konsol makas hesabı.(tek taraflı)

2- Konsol makas hesabı.(çift taraflı)

3- Trapez makas hesabı.

4- Nehir geçişi yapısı hesabı.

5- Trapez makas hesabı.

6- Çerçeve makas hesabı.

7- Çerçeve makas hesabı.

8- Çerçeve makas hesabı.

  ( izostatik makas(4) ) excel dosyası sayfaları:

1- Kafes kiriş (L/24 açıklık)

2- Kafes kiriş (L/18 açıklık)

3- Kafes kiriş (L/20 açıklık)

4- Kafes kiriş (L/24 açıklık)

5- Kafes kiriş (L/22 açıklık)

6- Kafes kiriş (L/16 açıklık)

7- Kafes kiriş (L/22 açıklık)

8- Kafes kiriş (L/16 açıklık)

9- Kafes kiriş (L/14 açıklık)

10- Kafes kiriş (L/16 açıklık)

11- Kafes kiriş (L/16 açıklık)

12- Kafes kiriş (L/18 açıklık)

13- Kafes kiriş (L/20 açıklık)

14- Kafes kiriş (L/18 açıklık)

15- Kafes kiriş (L/8 açıklık)

16- Kafes kiriş (L/14 açıklık)

17- Kafes kiriş (L/18 açıklık)

18- Kafes kiriş (L/22 açıklık)

19- Kafes kiriş (L/30 açıklık)

20- Kafes kiriş (L/16 açıklık)

21- Kafes kiriş (L/18 açıklık)

22- Kafes kiriş (L/24 açıklık)

23- Kafes kiriş (L/30 açıklık)

24- Kafes kiriş (L/30 açıklık)

25- Kafes kiriş (L/16 açıklık)

  (fabrika çerçeve ) excel dosyası sayfaları:

1- İzostatik 3 mafsallı çerçeve hesabı.

2- İzostatik sanayi yapısı çerçeve hesabı. 

(cati_makas_dugum_noktasi_yuku ) excel dosyası sayfaları:

1- Çatı makası düğüm noktası yülü hesabı (Ahşap)

2- Çatı makası düğüm noktası yülü hesabı (Çelik)

  ( yol bilgisi ) excel dosyası:

1- Yatay kurp hesabı.

2- Yatay kurp görüş uzunluğu hesabı.

3- Emniyetli fren uzunluğu hesabı hesabı.

4- Dever hesabı ve rekortman boyu hesabı hesabı.

5- Parabolik düşey kurp hesabı.

6- Dairesel düşey kurp hesabı.

  (prefabrik öngermeli kiriş açıklık ortası sehim hesabı ) excel dosyası:

1- Öngerme kablosu yamuk şeklinde olması hali.

2- Öngerme kablosu V şeklinde olması hali.

3- Öngerme kablosu düz şekilde olması hali.

 (öngermeli tek yön çift yön döşeme kiriş hesabı ) excel dosyası:

1- Öngermeli çift yönde çalışan döşme hesabı.

2- Öngermeli tek yönde çalışan döşme hesabı.

(öngermeli makas kiriş hesabı ) excel dosyası:

1- Öngerilmeli I tipi makas kiriş hesabı.

   ( hasır çelik hesabı ) excel dosyası:

1- Püskürtme betonu atılmış yüzeydeki bindirmeli hasır çelik miktarını hesaplayan program sayfası.

       ( 3.derece denklem hesabı ) excel dosyası:

1- Üçüncü dereceden denklemin köklerini hesaplayan sayfa.

      ( düzgün yayılı yük sehim ) excel dosyası:

1- Düzgün yayılı yük etkisinde mütemadi kirişte sehim hesabı.

      ( formüller hesabı ) excel dosyası:

1- Sarı hücrelere rakam girilerek Çeşitli kesişimleri hesaplayan program sayfası.

     ( alan-hacim ) excel dosyası sayfaları:

1- Kot ve mesafeler girilerek cross yöntemiyle alan hesabı yapan sayfa.

2- Birinci sayfada hesaplanan alanların hacimlerini hesaplayan sayfa.

3- Girilen kot ve mesafelerin (noktaların) çizimlerini gösteren sayfa.

      ( kazık spiral donatı boy hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kazık için verilen sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

      ( donatı seçimi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Donatı seçimi hesabı.

      ( kenar hendek kazı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Otoyol için kenar hendek kazı hacmini hesaplayan proğram.Otoyolun eksenine göre hendeğin yatay ve düşey yöndeki uzaması göz önünde bulundurulmuştur.

2- Kenar hendek beton alan hesabı.

    ( klotoit hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çok nokta için klotoit hesabı verilen sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

2- Tek nokta için klotoit hesabı.

   ( tünel metraj hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 6 merkezli makas tüneli metrajı.

2- 4 merkezli peron tüneli metrajı.

3- 6 merkezli bağlantı tüneli metrajı.

     ( semt uzunluk hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kurb aplikasyon hesabı sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

2- Çeşitli koordinatlara göre semt ve uzunluk hesapları sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

     ( bindirme boy hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Sabit bindirme tipine göre demir boylarını hesaplayan proğram.

2- Değişken bindirme tipine göre demir boylarını hesaplayan proğram.

    ( şatkrit hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Püskürtme betonu alanını üçgenleme metodu ile hesabı.

 ( dosemeden gelen yuk kiris degerler ) excel dosyası sayfaları :

1- Döşemeden gelen yüklerle kirişteki kesit değerleri hesabı.

( Metraj hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- V kanal metraj hesabı (beton ve hasır çelik miktarı hesaplaması).

2- Kazık demir metrajı hesabı (5 adet kafese kadar.)

( plak momentleri hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Mesnetlenme durumuna göre plak momentleri hesabı.

( cift basit kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Çift basit kiriş donatı hesabı.(tek taraf konsollu)

1- Çift basit kiriş donatı hesabı.(çift taraf konsollu)

( konsollu basit kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Konsollu tablalı basit kiriş donatı hesabı.(çift taraf konsollu)

2- Konsollu tablalı basit kiriş donatı hesabı.(çift taraf konsollu)

3- Konsollu tablalı basit kiriş donatı hesabı.(çift taraf konsollu)

( sürekli temel hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- İki adet kolonlu sürekli temel hesabı

2- Üç adet kolonlu sürekli temel hesabı

3- Dört adet kolonlu sürekli temel hesabı

4- Beş adet kolonlu sürekli temel hesabı

( bina ağırlığı hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Bina ağırlığı ve kolon önboyut hesabı

( ızgara temel hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Dört kolonlu ızgara temel hesabı

2- Altı kolonlu ızgara temel hesabı

3- Dokuz kolonlu ızgara temel hesabı

4- Oniki kolonlu ızgara temel hesabı

5- Onaltı kolonlu ızgara temel hesabı

6- Yirmibeş kolonlu ızgara temel hesabı

( rijit radye hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Rijit radye temel hesabı(temel altı gerilme düzgün değil.)(1-1 açıklık)

2- Rijit radye temel hesabı(temel altı gerilme düzgün değil.)(2-1 açıklık)

3- Rijit radye temel hesabı(temel altı gerilme düzgün değil.)(2-2 açıklık)

4- Rijit radye temel hesabı(temel altı gerilme düzgün değil.)(3-2 açıklık)

5- Rijit radye temel hesabı(temel altı gerilme düzgün değil.)(3-3 açıklık)

( radye boyutlandırma hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (1-1 açıklık)

2- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (2-1 açıklık)

3- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (2-2 açıklık)

4- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (3-2 açıklık)

5- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (3-3 açıklık)

6- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (4-3 açıklık)

7- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (4-4 açıklık)

8- Radye temel altı gerilmesi düzgün yayılı yük olması için temel boyutlandırması (2-4 açıklık)

( çelik kren hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Çelik Kren hesabı.

( yayılı yük tekil yük hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Yayılı yük tekil yük dönüşüm hesapları.

( yapı metrajı hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Yapı metrajı jazı geri dolgu kalıp beton ahşap kalıp iskelesi hesapları.

( Yeni AFAD hasar tespit formu hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Deprem sonrasında betonarme binaların hasar sınıflandırma yöntemi (Yeni AFAD hasar tespit formları hesabı.

( dayanma yapıları hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Toprakarme istinat duvarı hesabı.

2- Geotextile istinat duvarı hesabı.

3- Geogrid takviyeli istinat duvarı hesabı.

4- Zemin yanal basınçları hesabı.

5- Palplanj hesabı.

6- Ankastre bağlı palplanj hesabı.(eşdeğer kiriş yöntemiyle)

7- Çakma konsol palplanj hesabı.

8- Palplanj hesabı.

9- Palplanj hesabı.

10- Palplanj hesabı.

11- Palplanj hesabı.

12- Palplanj hesabı.

( duvar altı temeli hesabı(1) ) excel dosyası sayfaları :

1- Düşey yük etkisinde duvar altı temeli hesabı.

2- Düşey yük+moment etkisinde duvar altı temeli hesabı.

3- Düşey yük+moment etkisinde ekzantrik duvar altı temeli hesabı.

( trapez dikdörtgen tekil temel hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Düşey yük etkisinde trapez tekil temel hesabı.

2- Düşey yük , moment ve yatay kuvvet etkisinde trapez tekil temel hesabı.

3- Düşey yük etkisinde dikdörtgen tekil temel hesabı.

4- Düşey yük , moment ve yatay kuvvet etkisinde dikdörtgen tekil temel hesabı.

5- Düşey yük , bir yönde moment ve bir yönde yatay kuvvet etkisinde dikdörtgen tekil temel hesabı.

6- Düşey yük , bir yönde moment ve bir yönde yatay kuvvet etkisinde trapez tekil temel hesabı.

( zemin birim hacim ağırlığı ) excel dosyası sayfaları :

1- Kuru - doygun - batık zemin birim hacim ağırlığı hesabı.

( ağırlık merkezi hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Yamuk ve daire kesiti ağırlık merkezi hesabı.

( yer altı yapısı deprem hesabı ulaştırma altyapı bak.hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Kutu menfezdeprem hesabı.

( tekil_çizgisel_yuk_dayanma_hes ) excel dosyası sayfaları :

1- Çizgisel ve tekil yük için yanal zemin basınçlarının integral ile hesabı.

( CROSS yöntemi ) excel dosyası sayfaları :

1- Sürekli kiriş ve çerçeve cross çözümleri 36 adet.

( konsollu basit kiriş kesme moment ) excel dosyası sayfaları :

1- Konsollu basit kiriş kesme kuvveti ve moment hesabı.

( prefabrik_aşık_oluk_makas ) excel dosyası sayfaları :

1- Prefabrik aşık & oluk & makas hesabı.

( zemin tasima gucu hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Yüzeysel mütemadi temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi)

2- Yüzeysel radye jeneral temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.

3- Yüzeysel temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(yatay & düşey yük)

4- Yüzeysel temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(yatay & düşey & moment yük)

5- Yüzeysel mütemadi temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi) (zemin kuru)

6- Yüzeysel kare temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi) (zemin kuru)

7- Yüzeysel daire temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi) (zemin kuru)

8- Yüzeysel dikdörtgen temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi) (zemin kuru)

9- Yüzeysel mütemadi temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi)(zemin su var)

10- Yüzeysel kare temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi)(zemin su var)

11- Yüzeysel daire temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi)(zemin su var)

12- Yüzeysel dikdörtgen temel için taşıma gücü ve güvenlik sayısı hesabı.(Terzaghi)(zemin su var)

13- Üniform şerit yükten dolayı S noktasındaki gerilme artışı hesabı.

14- Daire yükten dolayı S noktasındaki gerilme artışı hesabı.

15- Üçgen yükten dolayı S noktasındaki gerilme artışı hesabı.

16- Üniform  ve üçgen şerit yükten dolayı S noktasındaki gerilme artışı hesabı.

17- Derinlik-Gerilme-Boşluk suyu basıncı-Efektif gerilme hesabı.

18- Elastik oturma hesabı.

19- Kazık gurubu konsolidasyon oturması hesabı.

20- Kazık gurubu emniyetli yük taşıma kapasite hesabı.

21- Kazık ucunun nihai yük taşıma kapasite hesabı.

22- Kazık nihai yük taşıma kapasite hesabı.(SPT deneyleriyle)

23- Kazık nihai yük taşıma kapasite hesabı.(CPT deneyleriyle)

24- Taş kolon taşıma kapasite ve elastik oturma hesabı.

25- Çalışma yükünde kazık oturma hesabı.

26- Ana kayaya soketlenmiş fore kazık hesabı.

27- Konsolidasyon oturması hesabı.

28- Konsolidasyon oturması hesabı.

29- Temel ani oturma hesabı.

30- Zemin nihai taşıma gücü hesabı.(zemin sıkışabilirliği dikkate alınarak (Vesic 1973))

31- Kaya zemin üzerindeki temel taşıma gücü hesabı.

32- Çan ayaklı fore kazık uç taşıma kapasite hesabı.

33- Killi ortamada fore kazık çalışma yükü hesabı.

34- Killi ortamada fore kazık nihai yük taşıma kapasitesi hesabı.

35- SPT-N değerleriyle zemin taşıma gücü hesabı.

36- SPT-N değerleriyle zemin taşıma gücü hesabı.(Materhof 1974 yöntemiyle)

37- SPT-N değerleriyle zemin taşıma gücü hesabı.(Peck,Hanson ve Thornburn 1974 ,Materhof 1974 yöntemiyle)

38- SPT-N değerleriyle temel oturma hesabı.(Schmertmann and Hartman yöntemiyle)

39- Kazık negatif yüzey sürtünme hesabı.

40- Temel ani oturma hesabı.

41- Temel ani oturma hesabı.(süperpoze yöntemiyle Janbu et.al.1956)

42- Radye temel konsolidasyon oturması hesabı.

43- Radye temel zemin taşıma kapasitenin emniyet faktörü hesabı.

44- Temel oturma hesabı.(Mayerhof 1974 )

45- Yatak katsayısı hesabı.

( temel hesapları(moment etkili) ) excel dosyası sayfaları :

1-) 2 adet kolonlu rijit sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi trapez yayılı yük).

2-) 2 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

3-) 2 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken).

4-) 2 adet kolonlu rijit sürekli değişken genişlikli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

5-) 2 adet kolonlu rijit sürekli değişken genişlikli temel hesabı (Zemin gerilmesi trapez yayılı yük).

6-) 2 adet kolonlu sürekli plak temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

7-) 2 adet kolonlu rijit sürekli plak temel hesabı (Zemin gerilmesi trapez yayılı yük).

8-) 3 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

9-) 3 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).

10-) 4 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

11-) 4 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).

12-) 5 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

13-) 5 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).

14-) 6 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

15-) 6 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).
16-) 3 adet kolonlu rijit sürekli değişken genişlikli temel hesabı (Zemin gerilmesi trapez yayılı yük).

( temel momentleri ) excel dosyası sayfaları :

1-) 2 adet kolonlu rijit sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi trapez yayılı yük).

2-) 2 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

3-) 2 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken).

4-) 2 adet kolonlu rijit sürekli değişken genişlikli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

5-) 2 adet kolonlu rijit sürekli değişken genişlikli temel hesabı (Zemin gerilmesi trapez yayılı yük).

6-) 3 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

7-) 3 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).

8-) 4 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

9-) 4 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).

10-) 5 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

11-) 5 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).

12-) 6 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi düzgün yayılı yük).

13-) 6 adet kolonlu sürekli temel hesabı (Zemin gerilmesi değişken yayılı yük).
( celik2016_bileşimler(1) ) excel dosyası sayfaları :

1- Tam penetrasyonlu&kısmi penetrasyonlu levha küt kaynak birleşim hesabı.

2- İki levha köşe kaynak birleşim hesabı.

3- Levha U profil köşe kaynaklı birleşim hesabı.

4- İki levha ve kutu profil küt kaynak birleşim hesabı.

5- Levha I profil küt kaynaklı birleşim hesabı.

6- Üç sıra bulonlu iki levha birleşim hesabı.

7- I profil levha bulonlu birleşim hesabı.

8- Moment aktaran kolon kiriş birleşiminde kolon yerel akma sınır durumu ve yerel buruşma sınır durumu tahkik hesabı.

9- Kiriş gövdesi yanal ötelenerek burkulma tahkiki hesabı.

10- Kolon gövdesi basınç etkisinde burkulma tahkiki hesabı.

11- Kolon gövdesi panel bölgesi tahkiki hesabı.

12- Kolon taban levhası hesabı.

( celik2016_bileşimler(2) ) excel dosyası sayfaları :

1- Boru ile I profil birleşim hesabı.

2- Boru ile çekme levhası birleşim hesabı.

3- Boru kapak levhalı birleşim hesabı.

4- Kutu profil basınç levhası birleşim hesabı.

5- Kutu profil içine yararak basınç levhası birleşim hesabı.

6- Kutu profil kapak levhalı birleşim hesabı.

7- Boru profil Y kafes sistem birleşim hesabı.

8- Boru profil T kafes sistem birleşim hesabı.

9- Boru profil Y kafes sistem birleşim hesabı.

10- Boru profil Y&T kafes sistem birleşim hesabı.

11- Kutu profil X kafes sistem birleşim hesabı.

12- Kutu profil T kafes sistem birleşim hesabı.

( celik2016_bileşimler(3) ) excel dosyası sayfaları :

1- Kutu profil Y kafes sistem birleşim hesabı.

2- Kutu profil K kafes sistem birleşim hesabı.

3- Kutu profil K kafes sistem birleşim hesabı.

4- Boru profil X kafes sistem birleşim hesabı.

5- Boru profil X kafes sistem birleşim hesabı.

6- Boru profil T kafes sistem birleşim hesabı.

7- Kutu profil X kafes sistem birleşim hesabı.

8- Kutu profil X kafes sistem birleşim hesabı.

( celik2016_bileşimler(4) ) excel dosyası sayfaları :

1- İki sıra bulonlu levha birleşim hesabı.

2- Boru profil levha kaynaklı birleşim hesabı.

3- Kutu profil levha kaynaklı birleşim hesabı.

4- I profil normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

5- U profil normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

6- Yarım I profil normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

7- Korniyer profil normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

8- Ara bağlantılı çift korniyer normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

9- Yapma profil normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

10- Sadece moment etkisinde kiriş tahkiki.

11- Boru profil normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

12-Kutu profil normal kuvvet etkisinde basınç çubuğu hesabı.

13- Boru profil burulma hesabı.

14- Kutu profil burulma hesabı.

( celik2016_bileşimler(5) ) excel dosyası sayfaları :

1- İki U profil diyagonal levhalı basınç çubuğu hesabı.

2- İki korniyer aralevhalı basınç çubuğu hesabı.

3- Tek korniyer bulonlu levha birleşimi hesabı.

4- İki sıra bulonlu levha& I profil birleşim hesabı.

5- Mil elemanı hesabı.

( celik2016_bileşimler(6) ) excel dosyası sayfaları :

1- Dört sıra bulonlu levha birleşim hesabı.

2- I profil yerel burkulma şartları hesabı.

3- U profil yerel burkulma şartları hesabı.

4- T profil yerel burkulma şartları hesabı.

5- Yarım I profil yerel burkulma şartları hesabı.

6- L profil yerel burkulma şartları hesabı.

7- Kutu profil yerel burkulma şartları hesabı.

8- Boru profil yerel burkulma şartları hesabı.

9- I profil alttan ankastre kolon burkulma yöntemiyle hesabı.

( celik2016_bileşimler(7) ) excel dosyası sayfaları :

1- Kolonun 1.ci ve 2.ci mertebe teorilerine göre analizinin yapılması hesabı.

2- Dış merkez yüklü konsol kiriş hesabı.

3- Bileşik etkiler altında kiriş ikinci mertebe moment hesapları (ardışık iterasyon yöntemiyle).

( celik2016_bileşimler(8) ) excel dosyası sayfaları :

1- Bulonlu basit kiriş birleşim hesabı.

2- Bulonlu çekme çubuğu hesabı.

3- Bulonlu oyuklu basit kiriş hesabı.

4- Moment ve kesme kuvveti aktaran bulonlu kolon kiriş birleşim hesabı.

5- I profille korniyer birleşim hesabı.

6- I profille konsol levha kaynak birleşim hesabı.

7- I profille konsol levha bulonlu birleşim hesabı.

9- U kaynak taşıma kapasite hesabı.

10- U kaynak açılı yük taşıma kapasite hesabı.

11- Paralel iki kaynak taşıma kapasite hesabı.

12- Paralel iki kaynak düzlemş içinde taşıma kapasite hesabı.

13- Paralel iki kaynak açılı yük etkisinde taşıma kapasite hesabı.

14- Paralel iki kaynak düzlemi içinde açılı kuvvet etkisinde taşıma kapasite hesabı.

15- Paralel iki kaynak açılı yük etkisinde taşıma kapasite hesabı.

16- Kutu kaynak açılı yük etkisinde taşıma kapasite hesabı.

17- Kutu kaynak düzlemi içinde açılı yük etkisinde taşıma kapasite hesabı.

18- U kaynak düzlemi içinde açılı kuvvet etkisinde taşıma kapasite hesabı.

( celik2016_bileşimler(9) ) excel dosyası sayfaları :

1- Çekme kuşaklama çubuğu bulonlu birleşim hesabı.

2- Çekme kuvveti etkisinde bağ levhalı I profil kaynaklı birleşim hesabı.

3- Profil mesnet hesabı.(yastık levhası yok.)

4- Profil mesnet hesabı.(yastık levhası var.)

5- I profil kolon mesnet hesabı.(yastık levhası var.)

6- I profil basınç etkisinde gövde yerel akması ve gövde yerel buruşma hesabı.

7- Çekme kuvveti etkisinde T profil kaynaklı birleşim hesabı.

8- Çift korniyer çekme çubuğu bulonlu birleşim hesabı.

9- İki adet U profil levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

( celik2016_bileşimler(10) ) excel dosyası sayfaları :

1- I profil bulonlu moment ve kesme kuvveti altında kiriş ek hesabı.

2- I profil kaynaklı moment ve kesme kuvveti altında kiriş ek hesabı.

3- Yarım I profil ara levhalı köşe kaynaklı çekme çubuğu eki hesabı.

4- Yarım I profil küt kaynaklı çekme çubuğu eki hesabı.

5- Kolon kiriş kaynaklı birleşim hesabı.

6- Levha I profil çekme çubuğu birleşim kaynak hesabı.

7- Levha iki korniyer  kaynaklı birleşim hesabı.

8- Korniyer şaşırtmalı bulon çekme çubuğu hesabı.

9- Yapma kutu basınç çubuğu hesabı.

10- İki I profil basınç çubuğu hesabı.

11- Mafsallı çekme çubuğu hesabı.

12- Moment kesme kuvveti normal kuvvet etkisinde bulon çekme çubuğu hesabı.

( celik2016_bileşimler(11) ) excel dosyası sayfaları :

1- Çift korniyer bulonlu basınç çubuğu hesabı.

2- Bir adet I profil dışa bakan iki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

3- Bir adet I profil içe bakan iki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

4- Bir adet I profil içe bakan iki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

5- Bir adet I profil dışa bakan iki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

6- Bir adet I profil içe bakan bir adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

7- İki adet I profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

8- Üç adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

9- Dışa bakan iki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı

10- İçe bakan iki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı

11- Bir adet levha içe bakan iki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı

12- Dört adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

13- Bir adet I profil içe bakan bir adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

14- İki adet I profil içe bakan bir adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

15- İki adet I profil içe bakan bir adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

16- Tek kat çerçevede kolonlar burkulma boyu hesabı.(kolon I profil)

17- Çerçevede orta kat kolonları burkulma boyu hesabı.(kolon I profil)

18- Tek kat çerçevede kolonlar burkulma boyu hesabı.(kolon boru profil)

19- Çerçevede orta kat kolonları burkulma boyu hesabı.(kolon boru profil)

20- Tek kat çerçevede kolon burkulma boyu hesabı.(kolon I proil ,boru profil,kutu profil)

21- Tek kat çerçevede kolonlar burkulma boyu hesabı.(kolon kutu profil)

22- Çerçevede orta kat kolonları burkulma boyu hesabı.(kolon kutu profil)

( celik2016_bileşimler(12) ) excel dosyası sayfaları :

1- Çift korniyer bulonlu çekme çubuğu eki hesabı.

2- Çift levha kaynaklı çekme çubuğu hesabı.

3- Korniyer levha kaynaklı çekme çubuğu hesabı.

4- U profil levha bulonlu çekme çubuğu hesabı.

5- İki adet U profil levha bulonlu çekme çubuğu hesabı.

6- İki adet U profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

7- Bir adet I profil ve iki adet korniyerden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

8- Bir adet I profil ve iki adet yarım I profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

9- Üç adet I profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

( celik2016_bileşimler(13) ) excel dosyası sayfaları :

1- Basit kiriş tek sıra bulonlu birleşim hesabı.

2- Basit kiriş çift sıra bulonlu birleşim hesabı.

3- Basit kiriş şaşırtmalı çift sıra bulonlu birleşim hesabı.

4- Basit kiriş tek sıra bulonlu birleşim hesabı.(üst başlık kesik)

5- Basit kiriş çift sıra bulonlu birleşim hesabı.(üst başlık kesik)

6- Basit kiriş şaşırtmalı çift sıra bulonlu birleşim hesabı.(üst başlık kesik)

( celik2016_bileşimler(14) ) excel dosyası sayfaları :

1- I profil kaynaklı çekme çubuğu eki hesabı.

2- I profil ile kesik I profil bulonlu çekme eki hesabı.(kaynak : Steel Design "William T.Segui")

3- Herhangi bir çatı makası için I aşık hesabı.(ortada gergi yok).

4- Herhangi bir çatı makası için I aşık hesabı.(ortada 1 adet gergi var).

5- Herhangi bir çatı makası için I aşık hesabı.(ortada 2 adet gergi var).

6- Herhangi bir çatı makası için U aşık hesabı.(ortada gergi yok).

7- Herhangi bir çatı makası için U aşık hesabı.(ortada 1 adet gergi var).

8- Herhangi bir çatı makası için U aşık hesabı.(ortada 2 adet gergi var).

9- Herhangi bir çatı makası için kutu profil aşık hesabı.(ortada gergi yok).

10- Herhangi bir çatı makası için kutu profil aşık hesabı.(ortada 1 adet gergi var).

11- Herhangi bir çatı makası için kutu profil aşık hesabı.(ortada 2 adet gergi var).

12- Üç adet I profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

13- İki adet I profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

14- Dört adet korniyer ve üç adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

15- Bir adet I profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

16- Dört adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

17- Bir adet I profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

18- Bir adet kutu profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

19- Bir adet I profil iki adet levha iki adet korniyerden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

20- İki adet U profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

21- İki adet I profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

( celik2016_bileşimler(15) ) excel dosyası sayfaları :

1- İki adet U profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

2- İki adet I profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

3- İki adet U profil bir adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

4- İki adet I profil bir adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

5- İki adet kutu profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

6- İki adet U profil bir adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

7- İki adet U profil bir adet boru profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

8- İki adet I profil bir adet boru profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

9- İki adet boru profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

10- Bir adet boru profil iki adet levhadan oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

11- İki adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

12- Dört adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

13- Dört adet boru profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

14- İki adet I profil iki adet U profil bir adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

15- Dört adet kutu profil bir adet boru profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

16- Üç adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

17- Üç adet boru profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

18- Bir adet I profil iki adet kutu profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

19- Bir adet I profil iki adet boru profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

20- Bir adet kutu profil iki boru profilden oluşturulmuş basınç çubuğu hesabı.

( celik2016_bileşimler(16) ) excel dosyası sayfaları :

1- İki adet I profilden oluşan bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

2- İki adet U profilden oluşan bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

3- Üç adet I profilden oluşan bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

4- İki adet U profilden oluşan bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.(ters)

5- İki adet U profil bir adet I profilden oluşan bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

6- İki adet U profilden oluşan bağ levhalı & örgü çubuklu basınç çubuğu hesabı.

7- İki adet I profilden oluşan bağ levhalı & örgü çubuklu basınç çubuğu hesabı.

8- Dört adet U profilden oluşan bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

( celik2016_bileşimler(17) ) excel dosyası sayfaları :

1- Dört adet U profilden oluşan bağ levhalı ve örgü korniyer basınç çubuğu hesabı.

2- İki adet U profilden oluşan bağ levhalı ve kafes korniyer basınç çubuğu hesabı.

3- İki adet I profilden oluşan bağ levhalı ve kafes korniyer basınç çubuğu hesabı.

4- Dört adet U profilden oluşan bağ levhalı ve kafes korniyer basınç çubuğu hesabı.

5- Konsol levha 5 adet bulon birleşim hesabı.

6- Konsol I ve T profil bulon birleşim hesabı.

7- Kolon kiriş kaynaklı birleşim hesabı.

( celik2016_bileşimler(18) ) excel dosyası sayfaları :

1-  Kutu profil yarılarak levha kaynaklı bileşim hesabı.

2-  Boru profil yarılarak levha kaynaklı bileşim hesabı.

3- Kutu profil yarılarak levha kaynaklı & bulonlu bileşim hesabı.

4- Boru profil yarılarak levha kaynaklı & bulonlu bileşim hesabı.

5- Bir adet U profil basınç çubuğu hesabı.

6- Kesme kuvveti altında bulonlu kiriş eki hesabı.

7- I profile kaynakla bağlı levha & bulonlu korniyer çekme çubuğu hesabı.

8- İki adet T profil levha ile kaynakla bağlı basınç çubuğu hesabı.

9- Dört adet korniyer & levha bulonlu basınç çubuğu hesabı.

( celik2016_bileşimler(19) ) excel dosyası sayfaları :

1-  Kesme kuvveti etkisinde kolon kiriş kaynaklı birleşim hesabı.

2-  Kesme kuvveti etkisinde kolon kiriş kaynaklı birleşim hesabı.

3- I ve T profil bulonlu bileşim hesabı.

4- I ve T profil kaynaklı bileşim hesabı.

5- T ve U profil noktasal stabilite bağlantı hesabı.

6- I ve U profil noktasal stabilite bağlantı hesabı.

7- Yürüme yolu I ve L profil noktasal stabilite bağlantı hesabı.

8- I profil noktasal stabilite bağlantı hesabı.

9- Çerçeve sistemi stabilitenin sağlanabilmesi için çapraz bağlantı hesabı.

10- Yürüme yolu I ve L profil noktasal stabilite bağlantı hesabı.

11- Orta noktalarının yanal yerdeğiştirmesinin önlenmesi için stabilite bağlantı hesabı.

12- I ve kutu profil bulonlu birleşim hesabı.

13- I profil & levha bulonlu birleşim hesabı.

( celik2016_bileşimler(20) ) excel dosyası sayfaları :

1-  İki adet I profilden oluşturulmuş bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

2-  İki adet U profilden oluşturulmuş bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

3- 4 adet korniyer & levha bulonlu basınç çubuğu hesabı.

4- İki adet I ve dört adet U profilden oluşan bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

5- Basit kiriş mesnet I profil &korniyer bulonlu birleşim hesabı.

6- Moment aktaran kiriş mesnet I profil &korniyer bulonlu birleşim hesabı.

7- Basit kiriş mesnet I profil &korniyer bulonlu birleşim hesabı.

( celik2016_bileşimler(21) ) excel dosyası sayfaları :

1-  Basit kiriş mesnet I profil & levha bulonlu birleşim hesabı.

2-  Moment aktaran kiriş mesnet  I profil kaynaklı birleşim hesabı.

3- İki adet  adet I profilden oluşan bağ I profilli basınç çubuğu hesabı.

4- İki adet U profilden oluşan bağ U profilli basınç çubuğu hesabı.

5- Dört adet bulonlu mafsal birleşim hesabı.

6- Beş adet bulonlu mafsal birleşim hesabı.

7- Dört adet bulonlu mafsal birleşim hesabı.

8- Üç adet bulonlu mafsal birleşim hesabı.

9- I profil bulonlu kolon ek hesabı.

10- U profil bulonlu kolon ek hesabı.

11- I profil kaynaklı kolon ek hesabı.

12- Ankastre I kolon ayağı hesabı.

13- Normal kuvvet etkisinde I kolon ayağı hesabı.

( celik2016_bileşimler(22) ) excel dosyası sayfaları :

1-  Ankastre I profil kolon ayağı hesabı.

2-  Normal kuvvet etkisinde kolon ayağı hesabı.

3- Ekzantrik kolon eki hesabı.

4- Kutu profil ile I profil basit kiriş bulonlu birleşim hesabı.

5- Normal kuvvet etkisinde kutu profil ile kolon ayağı hesabı.

6- Normal kuvvet etkisinde kutu profil çekme çubuğu eki hesabı.

7- Ankastre kutu profil kolon ayağı hesabı.

( celik2016_bileşimler(23) ) excel dosyası sayfaları :

1-  Moment,kesme kuvveti ve normal kuvvet etkisinde bulonlu levhalı birleşim hesabı.

2-  Moment ve kesme kuvveti etkisinde bulonlu levhalı birleşim hesabı.
3-  Kesme kuvveti etkisinde kiriş eki hesabı.
4-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
5-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
6-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
7-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
8-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
9-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
10-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
( celik2016_bileşimler(24) ) excel dosyası sayfaları :
1-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
2-  Çatı makası düğüm noktası birleşim hesabı.
3-  Kaynaklı korniyer çekme çubuğu hesabı.
4-  Kolon kiriş birleşim hesabı.
5-  I profile kaynakla bağlı çekme levha hesabı.
6-  I profile konsol bulon ve levha hesabı.
7-  I profile konsol kaynak ve levha hesabı

( celik2016_kompozit (1) ) excel dosyası sayfaları :

1- Çelik gömme kompozit kolon hesabı.

2- Kompozit kiriş hesabı.

3- Kompozit kiriş hesabı.

4- Kompozit kiriş hesabı.

5- Eğilme eksenel kuvvet etkisi altında kompozit eleman hesabı.

6- Çelik gömme kompozit kolon hesabı.

7- Beton dolgulu kompozit kolon hesabı.

8- Beton dolgulu kompozit kolon hesabı.

9- Çelik gömme kompozit kolon hesabı

10- Çelik gömme kompozit kolon hesabı

11- Çelik gömme kompozit kolon hesabı

( celik2016_kompozit (2) ) excel dosyası sayfaları :

1- Çelik gömme kompozit kolon hesabı.(profilin zayıf yönde moment etkili)

2- Çelik kiriş ve çelik ankraj hesabı.

3- Beton dolgu kompozit kolon hesabı.

4- Çelik gömme kompozit kolon hesabı.(profilin zayıf yönde moment etkili)

( celik2016_basit_kiriş1 ) excel dosyası sayfaları :

1- Sadece kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

2- Kiriş başları ve orta bir adet yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

3- Kiriş başları ve orta bir adet yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

4- Kiriş başları ve orta bir adet yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

5- Sadece kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

6- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

7- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

8- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

9- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

10- Kiriş başları ve orta bir adet yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

11- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş gövde rijit levhalı basit mesnet kiriş hesabı.

12- Kiriş başları ve orta bir adet yanal olarak tutulmuş dolu basit mesnet kiriş hesabı.

13- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş dolu basit mesnet kiriş hesabı.

14- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş düşey+yatay yük etkisinde basit mesnet kiriş hesabı.

15- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş bileşik etkiler altında basit mesnet kiriş hesabı.

16- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş bileşik etkiler altında basit mesnet kiriş hesabı.

17- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş bileşik etkiler altında basit mesnet kiriş hesabı.

18- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş bileşik etkiler altında basit mesnet kiriş hesabı.

19- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş bileşik etkiler altında basit mesnet kiriş hesabı.

20- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş bileşik etkiler altında basit mesnet kiriş hesabı.

21- Kiriş başları yanal olarak tutulmuş bileşik etkiler altında dış merkez yüklü basit mesnet kiriş hesabı.

( celik2016_basit_kiriş2 ) excel dosyası sayfaları :

1- Sadece kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

2- Kiriş başları ve orta bir adet yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

3- Kiriş başları ve orta bir adet yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

4- Sadece kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

5- Başlıklar bulonlu sadece kiriş başları yanal olarak tutulmuş basit mesnet kiriş hesabı.

( celik2016_basit_kiriş3 ) excel dosyası sayfaları :

1- 2 adet eşit kolu korniyer basit kiriş hesabı.

2- 2 adet farklı kolu korniyer basit kiriş hesabı.

3- 2 adet eşit kolu korniyer 1 adet I profil birleşimi basit kiriş hesabı.

4- 1 adet I profil bir adet U profil birleşimi basit kiriş hesabı.

5- Levhalardan oluşturulmuş I kesit kaynaklı basit kiriş hesabı.

6- 2 adet eşit kolu korniyer 1 adet I profil birleşimi momet ve eksenel kuvvet etkisinde hesabı.

7- Kolon & Kiriş hesabı (Mx ; My ; P etkisinde) U ve I profil birleşimi.

8- Kolon & Kiriş hesabı (Mx ; My ; P etkisinde) 2 adet I profil birleşimi.

9- Kolon & Kiriş hesabı (Mx ; My ; P etkisinde) 2 adet U ve 1 adet I profil birleşimi.

10- Kolon & Kiriş hesabı (Mx ; My ; P etkisinde) 1 adet U ve 1 adet I profil birleşimi.

11- Kolon & Kiriş hesabı (Mx ; My ; P etkisinde) 2 adet U ve 1 adet I profil birleşimi.

12- Levhalardan oluşturulmuş I kesit kaynaklı basit kiriş hesabı.(başlıkta ilave levha)

13- Levhalardan ve korniyerlerden oluşturulmuş I kesit ve bulonlu basit kiriş hesabı.

( celik2016_kutu_boru_profil ) excel dosyası sayfaları :

1- Kutu&boru profil statik değerlerinin hesabı.

( celik2016_kaynak gurubu hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Çeşitli kaynak gurupları hesabı (64 adet).

( celik2016_sanayi_yapısı ) excel dosyası sayfaları :

1- Sanayi yapısı eleman tahkiki hesabı.

( celik2016_panel_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Panel rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

( celik2016_bina_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Bina rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

( celik2016_kar_yuku ) excel dosyası sayfaları :

1- Kar yükleri hesabı.(TS EN 1991-1-3 'e göre)

( celik2016_sanayi_yapi_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Sanayi yapısı rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

( celik2016_tekegimcati_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Tek eğimli yapı rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

( celik2016_tonoz_yapi_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Tonoz yapısı rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

( celik2016_besik_cati_yapi_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Beşik çatı  rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

( celik2016_parapetli_cati_yapi_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Parapetli düz çatı  rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

( celik2016_keskinkenarli_cati_yapi_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Keskin kenarlı düz çatı rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre)

 celik2016_dairesel_kesitli_yapi_ruzgar ) excel dosyası sayfaları :

1- Dairesel kesitli yapı rüzgar hesabı.(TS EN 1991-1-4 'e göre) (silo v.b.)

( celik2016_kafes_cubuk_kuvvetleri_superpoze ) excel dosyası sayfaları :

1- Kafes kiriş çubuk kuvvetleri süper pozesi hesabı.

( celik2016_kafes_kiris_hesap_kuvvetleri ) excel dosyası sayfaları :

1- Aşık , Kafes kiriş (makas) çubuk hesap kuvvetleri ve kesit profil seçimi hesabı. (L profil)

2- Aşık , Kafes kiriş (makas) çubuk hesap kuvvetleri ve kesit profil seçimi hesabı. (kutu profil)

3- Aşık , Kafes kiriş (makas) çubuk hesap kuvvetleri ve kesit profil seçimi hesabı. (U profil)

( celik2016_kren_kirişi_hesabi ) excel dosyası sayfaları :

1- Kren kirişi hesabı.

( celik2016_sundurma_hesabi ) excel dosyası sayfaları :

1- Kablolu sundurma hesabı.

2- Mertekli aşıklı sundurma hesabı.

( celik2016_lento_hesabi ) excel dosyası sayfaları :

1- Kutu profil lento hesabı.

2- U profil lento hesabı.

3- İki adet L profil lento hesabı.

( celik2016_petek_kiris_hesabi ) excel dosyası sayfaları :

1- Petek kiriş hesabı.

2- Yuvarlak kiriş hesabı.

( celik2016_Cb_katsayi ) excel dosyası sayfaları :

1- Farklı aralıklı yanal desteklemelerine göre Cb moment düzeltme katsayısı hesabı.(35 adet)

( celik2016_cekme_cubuğu_eki ) excel dosyası sayfaları :

1- Bulonlu çekme çubuğu eki hesabı.(17 adet)

( celik2016_tekkat_cerceve ) excel dosyası sayfaları :

1- Tek kat ankastre çerçeve hesabı.

( celik2016_kolon_kusak ) excel dosyası sayfaları :

1- Eğilme momenti ve eksenel kuvveti etkisinde I kolon hesabı.(3 adet)

2- Eğilme momenti ve eksenel kuvveti etkisinde U kolon hesabı.(3 adet)

3- Eğilme momenti ve eksenel kuvveti etkisinde kutu kesit kolon hesabı.(3 adet)

4- Eğilme momenti ve eksenel kuvveti etkisinde boru kesit kolon hesabı.(3 adet)

5- Eğilme momenti etkisinde I kesit kuşak hesabı.

6- Eğilme momenti etkisinde U kesit kuşak hesabı.

7- Eğilme momenti etkisinde kutu kesit kuşak hesabı.

8- Eğilme momenti etkisinde boru kesit kuşak hesabı.

( kayma_merkezi_hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Enkesit kayma merkezi hesabı.(44 adet)

( kompozit_kiriş_sehim_hesabi ) excel dosyası sayfaları :

1- Kompozit kiriş sehim hesabı.

( dikdortgen_tablalı_ucgen kiriş ) excel dosyası sayfaları :

1- Tek donatılı tablalı kiriş donatı hesabı.

2- Tek donatılı dikdörtgen kiriş donatı hesabı.

3- Tek donatılı üçgen kiriş donatı hesabı.

4- Tek donatılı yuvarlak kiriş donatı hesabı.

5- Tek donatılı trapez kiriş donatı hesabı.

6- Tek donatılı tablalı kiriş moment kapasite hesabı.

7- Tek donatılı dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı.

8- Tek donatılı üçgen kiriş moment kapasite hesabı.

9- Tek donatılı yuvarlak kiriş moment kapasite hesabı.

10- Tek donatılı trapez kiriş moment kapasite hesabı.

11- Çift donatılı dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı.

12- Çift donatılı dikdörtgen kiriş donatı hesabı.

( aşık kirişi moment hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Aşık gerber kirişi hesabı.(ekonomik kiriş) 10 adet.

2- Aşık gerber kirişi hesabı.(değişken mafsal yeri) 10 adet.

3- Basit kiriş aşık kirişi hesabı.(6 adet).

4- İki açıklıkta bir mafsal aşık kirişi hesabı.(3 adet).

5- Üç açıklıkta bir mafsal aşık kirişi hesabı.(3 adet).

( sanayi_yapisi_çerçeve_statik hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Sanayi yapısı çerçeve rüzgar yükü ,düşey yükü,  kar yükünden dolayı çubuklarda oluşan moment ,normal kuvvet, kesme kuvveti hesabı.

( TBDY 2018 iki eksenli bresler yöntemi ) excel dosyası sayfaları :

1- Dikdörtgen kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

2- Yuvarlak kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

3- L kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

4- İçi boş dikdörtgen kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

5- İçi boş yuvarlak kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

6- Sekizgen kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

7- H kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

8- Kafa yuvarlak kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

( TBDY 2018 iki eksenli bresler yöntemi(tablo) ) excel dosyası sayfaları :

1- Dikdörtgen kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

2- Yuvarlak kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

3- L kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

4- T kolon bresler yöntemiyle kapasite hesabı.

( TBDY 2018 çelik vereli kiriş kolon birleşimi) excel dosyası sayfaları :

1- Kolon verevli kiriş guseli hesabı (TBDY-2018)

( TBDY 2018 kolon&kiriş birleşim ) excel dosyası sayfaları :

1- Moment aktaran kolon & kiriş 8 adet bulonlu birleşim hesabı (TBDY-2018)

2- Moment aktaran kolon & kiriş 8 adet bulonlu berkitme levhalı birleşim hesabı (TBDY-2018)

3- Moment aktaran kolon & kiriş 16 adet bulonlu berkitme levhalı birleşim hesabı (TBDY-2018)

( TBDY 2018 bodrum perde ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 Bodrum perdesine etkiyen statik ve dinamik zemin itkileri hesabı.

( TBDY 2018 celik çapraz ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 Süneklik düzeyi yüksek ters V çapraz düzenine sahip merkezi çapraz sistemin eleman boyutlandırması hesabı.(çapraz boru)

2- TBDY-2018 Süneklik düzeyi yüksek ters V çapraz düzenine sahip merkezi çapraz sistemin eleman boyutlandırması hesabı.(çapraz kutu)

3- TBDY-2018 Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çaprazlı sistemin eleman boyutlandırması.

( TBDY 2018 kazıklı istinat ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 Kazıklı istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 L tipi istinat ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 L tipi istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 L tipi egimli istinat ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 L tipi eğimli istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 nervürlü istinat ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 nervürlü istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 çift taraf eğimli istinat ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 çift taraf eğimli istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 on su egimli istinat ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 ön su eğimli istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 konsol istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 konsol istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 taş istinat duvarı hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 taş istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.(pabuç_yok)

2- TBDY-2018 taş istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.(pabuç_var)

3- TBDY-2018 taş istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.(dik)

( TBDY 2018 sıvı itkili taş istinat duvarı hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 sıvı itkili taş istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 konsol istinat duvarı hesabı(pasif yok) ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 konsol istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.(pasif itki yok)

( TBDY 2018 pabuc dişli eğimli istinat duvarı hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 pabuç dişli eğimli istinat duvarı statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 kenar ayak hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 kenar ayak statik+deprem betonarme hesabı.

( TBDY 2018 kopru orta ayak hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 köprü orta ayak hidrodinamik etki hesabı.

( TBDY 2018 kolon etriye yerleşimi ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 Kolon minimum etriye ve boyuna donatı filiz düzenlemesi hesabı.

2- TBDY-2018 Kolon minimum maksimum boyuna donatı ve max yükü hesabı.

( TBDY 2018 eşdeğer deprem hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 eşdeğer deprem yükü yöntemiyle yapıya etkiyen deprem kuvvetleri hesabı.

( TBDY 2018 spektrum grafiği ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 yatay elastik tasarım spektrum ve deprem yükü azaltma grafiği.

( TBDY 2018 çapraz bağ kirişi hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 çapraz bağ kirişi hesabı.

( TBDY 2018 ağırlık istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 ağırlık istinat duvarı hesabı.

( TBDY 2018 savak istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 savak istinat duvarı hesabı.

( TBDY 2018 konsol altı kazık istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 konsol altı kazık istinat duvarı hesabı.

( TBDY 2018 konsol istinat hesabı (arka zemin eğimli) ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 konsol istinat duvarı hesabı. (arka zemin eğimli)

( TBDY 2018 konsol istinat hesabı (arka zemin düz) ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 konsol istinat duvarı hesabı. (arka zemin düz)

( TBDY 2018 arka su istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 arka su istinat duvarı hesabı.

( TBDY 2018 hafifletme konsollu istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 hafifletme konsollu istinat duvarı hesabı.

( TBDY 2018 hafifletme konsollu disli egimli istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 hafifletme konsollu dişli eğimli istinat duvarı hesabı.

( TBDY 2018 arka düz disli istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 konsol istinat duvarı hesabı.(arka düz , ön taban dişli)

( TBDY 2018 kiris egilme hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 kiriş eğilme hesabı. (1~7 açıklık)

( TBDY 2018 yu_dikdorgen_kolon etriye hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 yuvarlak kolon etriye hesabı.

2- TBDY-2018 dikdörtgen kolon etriye hesabı.

( TBDY 2018 cesitli kolon etriye hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Kesitte 1 adet etriye + çiroz hesabı.

2- Kesitte 2 adet etriye hesabı.

3- Kesitte 2 adet etriye hesabı.

4- Kesitte 3 adet etriye hesabı.

5- Kesitte 4 adet etriye hesabı.

6- Kesitte 2 adet etriye hesabı.

7- Kesitte 1 adet etriye + çiroz hesabı.

8- Kesitte 1 adet etriye + çiroz hesabı.

9- Kesitte spiral donatı hesabı.

10- Kesitte spiral donatı hesabı.

11- Kesitte spiral donatı hesabı.

12- Kesitte 2 adet etriye + çiroz hesabı.

13- Kesitte 2 adet etriye + çiroz hesabı.

14- Kesitte 4 adet etriye + çiroz hesabı.

( TBDY 2018 çelik kolon & kiris hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 süneklik düzeyi yüksek & sınırlı I kesitli kiriş veya kolon enkesit koşulları hesabı.

2- TBDY-2018 ikincil kirişlerin boyutlandırılması.(Profil üst başlığı kiriş boyunca bağlı değil ise)

3- TBDY-2018 ikincil kirişlerin boyutlandırılması.(Profil üst başlığı kiriş boyunca bağlı ise)

4- TBDY-2018 süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeve kolonların hesabı.

5- TBDY-2018 süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeve kirişlerin hesabı.

6- TBDY-2018 merkezi çaprazlı perde çapraz elemanların boyutlandırılması.

7- TBDY-2018 süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeve kirişlerin hesabı.

8- TBDY-2018 süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeve kolonların hesabı.

9- TBDY-2018 merkezi çaprazlı perde çapraz elemanların boyutlandırılması.

( TBDY 2018 yuvarlak kolon ayağı hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 yuvarlak kolon ayağı hesabı.

( TBDY 2018 perde hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 perde donatı hesabı.

( TBDY 2018 U perde hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 U perde donatı hesabı.

( TBDY 2018 L perde hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 L perde donatı hesabı.

( TBDY 2018 çift yüklü basit kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 çift yüklü basit kiriş hesabı.

( TBDY 2018 zımbalama ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 kirişsiz döşeme iç kolon zımbalama kayma kaması hesabı.

2- TBDY-2018 kirişsiz döşeme kenar kolon zımbalama kayma kaması hesabı.

3- TBDY-2018 kirişsiz döşeme köşe kolon zımbalama kayma kaması hesabı.

4- TBDY-2018 kirişsiz döşeme iç yuvarlak kolon zımbalama kayma kaması hesabı.

5- TBDY-2018 kirişsiz döşeme iç kolon zımbalama donatısı hesabı.

6- TBDY-2018 kirişsiz döşeme kenar kolon zımbalama donatısı hesabı.

7- TBDY-2018 kirişsiz döşeme köşe kolon zımbalama donatısı hesabı.

8- TBDY-2018 kirişsiz döşeme iç kolon zımbalama donatısı gerekmiycek kalınlık hesabı.

9- TBDY-2018 kirişsiz döşeme kenar kolon zımbalama donatısı gerekmiycek kalınlık hesabı.

10- TBDY-2018 kirişsiz döşeme köşe kolon zımbalama donatısı gerekmiycek kalınlık hesabı.

11- TBDY-2018 kirişsiz döşeme iç yuvarlak kolon zımbalama donatısı gerekmiycek kalınlık hesabı.

( TBDY 2018 zımbalama kalınlık ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 kirişsiz döşeme iç kolon zımbalam kalınlık kontrolu hesabı.

2- TBDY-2018 kirişsiz döşeme kenar kolon zımbalam kalınlık kontrolu hesabı.

3- TBDY-2018 kirişsiz döşeme kenar kolon zımbalam kalınlık kontrolu hesabı.

4- TBDY-2018 kirişsiz döşeme köşe kolon zımbalam kalınlık kontrolu hesabı.

5- TBDY-2018 kirişsiz döşeme yuvarlak kolon zımbalam kalınlık kontrolu hesabı.

( TBDY 2018 su deposu tekil temel hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 su deposu tekil temel betonarme hesabı.

( TBDY 2018 kafalı perde hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 kafalı perde hesabı.

( TBDY 2018 kiris kolon perde doseme sartlar ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 kiriş kolon perde döşeme şartları.

( TBDY 2018 moment egrilik ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 moment eğrilik hesabı.

2- TBDY-2018 moment eğrilik hesabı.

3- TBDY-2018 tek donatılı dikdörtgen kesit moment - eğrilik değişim hesabı.

4- TBDY-2018 çift donatılı dikdörtgen kesit moment - eğrilik değişim hesabı.

5- TBDY-2018 tek donatılı dikdörtgen kesit moment - eğrilik değişim hesabı.(çekme kuvvet etkisinde)

6- TBDY-2018 kolonda yatay itme-yatay öteleme eğrisinin ikinci mertebe etkisi hesabı.

( TBDY 2018 moment egrilik (madde5A1 ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 madde 5A1 yuvarlak kolon moment eğrilik hesabı.

2- TBDY-2018 madde 5A1 dikdörtgen kolon moment eğrilik (8 donatılı) hesabı.

( TBDY 2018 moment egrilik (kent-park) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 (kent-park) 8 donatılı kolon moment eğrilik hesabı.

( TBDY 2018 toptan göcme excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 konsol istinat toptan göçme hesabı.

2- TBDY-2018 kazıklı istinat toptan göçme hesabı.

3- TBDY-2018 L tipi istinat toptan göçme hesabı.

( TBDY 2018 kolon perde karetkidiyag ) excel dosyası sayfaları :

1- TBDY-2018 kare kolon karşılıklı etki diyagramı (8 adet donatı).

2- TBDY-2018 kare kolon karşılıklı etki diyagramı (16 adet donatı).

3- TBDY-2018 dikdörtgrn kolon karşılıklı etki diyagramı.

4- TBDY-2018 yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı.

5- TBDY-2018 perde karşılıklı etki diyagramı.

  ( TBDY-2018 tekil kolon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 Narinlik göz önüne alınarak tekil dikdörtgen kolon hesabı.

2- TBDY-218 Narinlik göz önüne alınarak tekil dairesel kolon hesabı.

3- TBDY-2018 Narinlik göz önüne alınarak çerçeve dikdörtgen kolon hesabı.

4- TBDY-2018 Narinlik göz önüne alınarak çerçeve diresel kolon hesabı.

 ( TBDY-2018 iki perde bag kirişi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 İki perde arası bağ kirişi hesabı. 

( TBDY-2018 fiktif yük hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 fiktif deprem yük hesabı. 

( TBDY-2018 prefabrik hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 çelik kısa konsol hesabı. 

2- TBDY-2018 çelik profilli kısa konsol hesabı.

3- TBDY-2018 prefabrik gövde kısa konsol hesabı.

4- TBDY-2018 prefabrik kolon taşıma ve montaj tahkiki.

5- TBDY-2018 prefabrik boşluklu döşemede kesme dayanımı  tahkiki.

6- TBDY-2018 prefabrik duvarda diyagonal çatlak tahkiki.

7- TBDY-2018 prefabrik kiriş yanal kararlılık kontrolu.

8- TBDY-2018 prefabrik kirişlerin inceltilmiş uç bölgesi hesabı.

9- TBDY-2018 prefabrik kirişlerin uç bölgesi hesabı.

10- TBDY-2018 prefabrik kiriş elastomer mesnet hesabı.

11- TBDY-2018 prefabrik kiriş pimli bağlantı hesabı.

12- TBDY-2018 prefabrik makas-aşık veya kolon-makas bağlantısı harç olan birleşim hesabı.

13- TBDY-2018 prefabrik donatı & plak kaynak tahkiki.

14- TBDY-2018 prefabrik yuvalı temel hesabı.

15- TBDY-2018 döşeme panolarının ara ve mesnet birleşimi hesabı.

16- TBDY-2018 kiriş üst başlık yanal stabilite hesabı.

17- TBDY-2018 öngerilmeli kompozit kesit yatay kayma tahkiki.

18- TBDY-2018 çekme kuvveti taşıyan başlıklı saplamalar hesabı.

19- TBDY-2018 kolon yuvalı düşey pimli bağlantı hesabı.

20-  TBDY-2018 kolon yuvalı yatay pimli bağlantı hesabı.

21-  TBDY-2018 kirişte üstte ıslak altta kaynaklı bağlantılar hesabı.

22-  TBDY-2018 kirişte üstte ıslak altta manşonlu bağlantılar hesabı.

23-  TBDY-2018 pano basınç birleşim dayanımı hesabı.

24-  TBDY-2018 pano hem çekme hem basınç gerilmelerinin etkisinde birleşim hesabı.

25-  TBDY-2018 panolar arası düşey kayma güvenliğinin sağlanması hesabı.

26-  TBDY-2018 basınç etkisinde panolar arası düşey kayma güvenliğinin sağlanması hesabı.

( TBDY-2018 göreli ikinci mertebe hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 etkin göreli kat ötelemeleri kontrolu hesabı. 

2- TBDY-2018 ikinci mertebe etkilerinin kontrolu hesabı.

3- TBDY-2018 %5 dışmerkezlik eşdeğer deprem yükleri hesabı.

4- TBDY-2018 A1 türü burulma düzensizliği ve B2 türü komşu katlar arası rijitlik kontrolu (yumuşak kat).

5- TBDY-2018 kolon - kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği hesabı.

6- TBDY-2018 kolon ön boyut hesabı.

( TBDY-2018 toprakarme istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 toprakarme istinat hesabı.(iki kademeli)

2- TBDY-2018 toprakarme istinat hesabı.(tek kademeli)

( TBDY-2018 standart istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 standart istinat hesabı.(şevli)

2- TBDY-2018 standart istinat hesabı.(şev yok)

( TBDY-2018 bosluklu perde tanımlama hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 boşluklu perde tanımlama hesabı.

( TBDY-2018 perde - döşeme aktarma donatısı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 perde-döşeme aktarma donatısı hesabı.

( TBDY-2018 derz hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 binalar arası derz boşluk miktarı hesabı.

2- TBDY-2018 binalar arası derz boşluk miktarı hesabı.

( TBDY-2018 kolon taşıma kapasite hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kolon taşıma kapasite hesabı.

( TBDY-2018 zemin tasima gucu ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 yüzeysel temeller için taşıma gücü ve kayma hesabı.

2- TBDY-2018 sıvılaşma hesabı.

3- TBDY-2018 zemin emniyetli taşıma gücü hesabı.

4- Zemin emniyetli taşıma gücü hesabı.(Terzaghi teoriye göre hesap)

5- Zemin emniyetli taşıma gücü hesabı.(Vesic 1973 teoriye göre hesap)

6- Zemin emniyetli taşıma gücü hesabı.(Hansen 1970 teoriye göre hesap)

7- Terzaghi Vesic Hansen taşıma kapasite hesabı.(Tablo şeklinde)

8- Zemin nihai taşıma gücü hesabı.(Mayerhof 1963 teoriye göre hesap)

9- Zemin nihai taşıma gücü hesabı.(Mayerhof 1963 tablo şeklinde)

( TBDY-2018 ankastre kolon ayağı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 I profil ankastre kolon ayağı hesabı.(orta durumu)

2- TBDY-2018 I profil ankastre kolon ayağı hesabı.(kenar durumu)

3- TBDY-2018 I profil ankastre kolon ayağı hesabı.(köşe durumu)

( TBDY-2018 gerilme şekil değiştirme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 sargılı & sargısız beton gerilme-şekil değiştirme ilişkisi grafiği (TBDY-2018 yönetmelik madde 5A.1 uyarınca).

2- TBDY-2018 sargılı & sargısız beton gerilme-şekil değiştirme ilişkisi grafiği (TBDY-2018 yönetmelik madde 5A.1 uyarınca).

3- TBDY-2018 sargılı & sargısız beton gerilme-şekil değiştirme ilişkisi grafiği (TBDY-2018 yönetmelik madde 5A.1 uyarınca).

( TBDY-2018 şev stabilite hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 şev stabilite derin kayma 1 hesabı.

2- TBDY-2018 şev stabilite derin kayma 2 hesabı.

3- TBDY-2018 şev stabilite burun kayma hesabı.

4- TBDY-2018 şev stabilite sonlu şev kayma hesabı.

( TBDY-2018 lifli_polimer güçlendirme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 eğilme etkisine karşı lifli polimer ile kiriş güçlendirmesi hesabı.

2- TBDY-2018 kesme etkisine karşı lifli polimer ile kiriş güçlendirmesi hesabı.

3- TBDY-2018 kolon eksenel kuvvet kapasitesinin lifli polimer ile arttırılması hesabı.

4- TBDY-2018 kolon lifli polimer ile sargılanmış kabul edilmesi için LP kat sayısı hesabı.

( TBDY-2018 kuyu temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kuyu temel hesabı.(tek kademeli)

2- TBDY-2018 kuyu temel hesabı.(çift kademeli)

( TBDY-2018 kiris hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş hesabı. (depremsiz durumda)

2- TBDY-2018 kiriş hesabı. (depremli durumda)

3- TBDY-2018 basit kiriş hesabı.

( TBDY-2018 bağ kiris hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 bağ kiriş hesabı. (sol ve sağ tekil temelde dışmerkezlik yok.)

2- TBDY-2018 bağ kiriş hesabı. (sol tekil temelde dışmerkezlik var.)

( TBDY-2018 KGM taş_istinat hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 KGM taş istinat hesabı.

( TBDY-2018 U kanal hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 U kanal hesabı.

( TBDY-2018 bitisik parsel istinat hesabi ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 bitişik parsel istinat duvarı hesabı.

(KGM taş_istinat boyutlandırma hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- KGM taş istinat boyutlandırma hesabı.

( TBDY-2018 geniş kiriş boyutlandırma hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 geniş kiriş boyutlandırma hesabı.

( TBDY-2018 lento hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 lento kiriş boyutlandırma hesabı.

( TBDY-2018 tekil ayak hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 tekil ayak hesabı.

( TBDY-2018 kutu menfez hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kutu menfez hesabı.

2-Kutu menfez hesabı. (deprem yok.)

( TBDY-2018 sıvı tank hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- ETB-2021 sıvı tank hesabı.

( TBDY-2018 cakıroğlu ozer kolon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dörtköşe eşit donatı durumu hesabı.

2- Köşelerde ve kenar ortalarında toplanan 8 eşit donatı durumu hesabı.

3- Toplam donatının köşelerde 3/16 sı kenar ortalarında 1/16 sı olması durumu hesabı.

4- Dörtkenar boyunca eşit ve düzgün donatı durumu hesabı.

5- Karşılıklı iki kenarda eşit ve düzgün yayılı donatı durumu hesabı.

( TBDY-2018 celik_sanayi_yapisi_deprem hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 çelik sanayi yapısı deprem rüzgar kar statik hesabı.(4 sayfa)

( TBDY-2018 prefabrik_kren_kirisi_hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 prefabrik kren kirişi hesabı.

2- Kren tablosu.

( TBDY-2018_sunek_yuksek_1ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi yüksek ; depremli durum)

( TBDY-2018_sunek_sinirli_1ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi sınırlı ; depremli yok)

( TBDY-2018_sunek_yuksek_2ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi yüksek ; depremli durum)

( TBDY-2018_sunek_sinirli_2ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi sınırlı ; depremli yok)

( TBDY-2018_sunek_yuksek_3ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi yüksek ; depremli durum)

( TBDY-2018_sunek_sinirli_3ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi sınırlı ; depremli yok)

( TBDY-2018_sunek_yuksek_4ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi yüksek ; depremli durum)

( TBDY-2018_sunek_sinirli_4ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi sınırlı ; depremli yok)

( TBDY-2018_sunek_yuksek_5ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi yüksek ; depremli durum)

( TBDY-2018_sunek_sinirli_5ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi sınırlı ; depremli yok)

( TBDY-2018_sunek_yuksek_6ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi yüksek ; depremli durum)

( TBDY-2018_sunek_sinirli_6ac ) excel dosyası sayfaları:

1- TBDY-2018 kiriş donatı hesabı.( süneklik düzeyi sınırlı ; depremli yok)

( mukavemet hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kiriş kesme kuvveti hesabı.

2- Kiriş kesme kuvveti hesabı.

3- Kiriş kesme kuvveti hesabı.

4- Kiriş kesme kuvveti hesabı.

5- Kiriş kesme kuvveti hesabı.

6- Kiriş hesabı.

7- Kiriş hesabı.

8- Kiriş hesabı.

9- Kiriş hesabı.

10- Kiriş hesabı.

11- Kiriş hesabı.

12- Kiriş hesabı.

13- Kiriş hesabı.

14- Kiriş hesabı.

15- I kesit çekirdek hesabı.

16- L kesit çekirdek hesabı.

17- U kesit çekirdek hesabı.

18- Dikdörtgen kesit çekme çubuğu hesabı.

19- Tablalı kesit çekme çubuğu kesit hesabı.

20- Basınç çubukları hesabı.

21- Kayma merkezi  hesabı.

22- Reklam panosu hesabı.

23- Baca hesabı.

24- Dayanma yapısı hesabı.

25- Dayanma yapısı hesabı.

26- L çubuk hesabı.

27- Çeyrek daire biçimli çubuk hesabı.

28- Ahşap geçme hesabı.

29- Silindirik & konik yay hesabı.

30- Kesite etkiyen kuvvet ile köşelerde oluşan gerilme hesabı.(8 adet)

( akiskanlar_mekanigi_hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 6 adet manometre hesabı.

2- 54 adet hidrostatik basınç hesabı.

( asma kopru ) excel dosyası sayfaları:

1- Asma köprü statik hesabı.

( konsol kiriş sehim ) excel dosyası sayfaları:

1- Konsol kiriş sehim ve dönme açısı hesabı.

( cati_yagmur_olugu_hesabi) excel dosyası sayfaları:

1- Çatı yağmur oluğu hesabı.

( kiriş hesabı tablo ) excel dosyası sayfaları:

1- Tablalı kiriş donatı hesabı.

2- Trapez kesit kiriş donatı hesabı.

3- Üçgen kesit kiriş donatı hesabı.

4- Dikdörtgen kesit kiriş donatı hesabı.

5- Tablalı kiriş moment kapasite hesabı.

6- Trapez kesit kiriş moment kapasite hesabı.

7- Üçgen kesit kiriş moment kapasite hesabı.

8- Dikdörtgen kesit kiriş moment kapasite hesabı.

( kiriş hesabı sıralı tablo ) excel dosyası sayfaları:

1- Tablalı kiriş donatı hesabı.

2- Trapez kesit kiriş donatı hesabı.

3- Üçgen kesit kiriş donatı hesabı.

4- Dikdörtgen kesit kiriş donatı hesabı.

5- Tablalı kiriş moment kapasite hesabı.

6- Trapez kesit kiriş moment kapasite hesabı.

7- Üçgen kesit kiriş moment kapasite hesabı.

8- Dikdörtgen kesit kiriş moment kapasite hesabı.

     ( proje&fenni ücret hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TMMOB inşaat mühendisler odası proje ve fenni mesuliyet hizmet bedelleri hesap sayfası.