Bulonlu Kolon-Kiriş Birleşim Hesabı 

Bulonlu Kolon-Kiriş Birleşimi (Deprem yönetmeliği şekil 4A.2)