Excel 'de Betonarme ,Çelik ,Prefabrik ,Geoteknik ,Ahşap , Şev Stabilitesi, İçme Suyu Hazne ve Debi  Hesapları

 917 excel dosyası (2864 sayfa) program hepsi birden 
12000 TL
Program ilave kronolojisi  
Excel dosyasını PDF formatında kaydetme
REVİZYON(318)   15.06. 2024
İlave ve güncellemeler satılan kişilere ücretsiz yollanacaktır.Programlar Gürcan Berberoğlu dışında kimse tarafından yollanmamaktadır.Hemen hemen her hafta veya iki haftada bir yeni programlar yapılmakta , bunlar 1 yıl boyunca satılan kişilere ücretsiz yollanmaktadır.Yıllık aidat 12000 TL dir.Programlar parça parça satılmamaktadır.Sağ taraftaki örnek program resimleri bazılarının resmidir.Satın alan kişilere tüm program listesindeki tüm programlar yollanacaktır. 

Her inşaat mühendisinin kullanacağı excel üzerinde betonarme , çelik , ahşap şev stabilitesi ve içme suyu hazne ve debi hesaplarının kısa çözümlerini içermektedir. Proje ofisine gitmeden yerinde çözüm gerektiren hallerde kullanılabilecek bu programlar ,tamamı sarı hücrelere rakam veya data girilerek sonuçlar otomatik hesaplanmaktadır. Hesapların her adımları otomatik değişerek gösterilmektedir. Çizimler şematik olarak gösterilmiştir.Çelik birleşim hesaplarında profil üzerine gelindiğinde kendiliğinden açılır menü çıkacaktır istenilen profili oradan otomatik seçilebilir. Demir metrajları otomatik hesaplanmaktadır. Bütün formüller akış diyagramlarıyla gösterilmiştir.Programlar yeni mühendisler için öğretici , eski mühendisler içinde hatırlatıcı olup  içeriğinde formüller açıkça yazılmıştır. Programlar izinsiz kopyalandığında bazı hücreler ve makrolar çalışmayacak ve hatalı sonuçlar verecektir. Programları satılan kişilere ilaveler ve güncellemeler ücretsiz yapılmaktadır.Yeni çıkan ve 01/09/2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.02.2018 tarihinde 30333(mükerrer)  sayılı resmi gazete ile revize edilen yeni çelik yönetmeliği ile ilgili örnekler yapıldıkça satılan kişilere ücretsiz mail yoluyla yollanmaktadır.Ayrıca 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren   18.03.2018 tarihinde 30364 (mükerrer) sayılı resmi gazete ile yayınlanan Türkiye Bina Deprem  Yönetmeliği (TBDY-2018) ve İMO tarafından iki kitap halinde basılan örnekleri peyder pey program halinde yapılıp yollananmaktadır.

Yönetmeliğe Uygun Programlar

Programların tamamı TS500 (Şubat 2000) , TS EN1991-1-3 (Nisan 2007) , TS EN 1991-1-4 (Aralık 2007)  ,  2007 deprem yönetmeliği , 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren   18.03.2018 tarihinde 30364 (mükerrer) sayılı resmi gazete ile yayınlanan Türkiye Bina Deprem  Yönetmeliği (TBDY-2018) ve 01.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.02.2018 tarihli 30333(mükerrer) sayılı resmi gazete ile revize edilen Çelik yapıların tasarım,hesap ve yapım esasları yönetmeliğine uygun Microsoft Excel üzerinde programlanmıştır.

"Yapı mühendisliği; kesin olarak belirlenemeyen yükler etkisinde, özellikleri ancak tahmin edilebilen malzemeler kullanılarak, sadece yaklaşık olarak analiz edilebilen gerçek yapılar yapma sanatıdır." Edward L.Wilson

Mühendisin Yemini

Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum üzerine yemin ederim.